Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 723 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.842 acte

Acord din 1970 privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii - actualizat la 8 mai 2014 prin Protocolul deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova

...de către Consiliul guvernatorilor.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 984 din data de 7 decembrie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2016 in M.Of. 984 din 07-dec-2016

Hotarirea 862/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii ''Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni'' şi pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului

...fiind clasificată conform legii.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 552 din data de 13 august 2007
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 2007 in M.Of. 552 din 13-aug-2007

Decizia 2013/30/UE/16-nov-2012 de adoptare a unei prime liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică a Mării Negre

...28,7208
43,9256
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 24L din data de 26 ianuarie 2013
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 ianuarie 2013 in Jurnalul Oficial 24L

Decizia 2013/28/UE/16-nov-2012 de adoptare a primei liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică stepică

...28,5106
44,0936
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 24L din data de 26 ianuarie 2013
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 ianuarie 2013 in Jurnalul Oficial 24L

Decizia 2013/737/UE/07-nov-2013 de adoptare a unei a doua liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică a Mării Negre

...28,7208
43,9256
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 350L din data de 21 decembrie 2013
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 350L

Decizia 394/06/COL/13-dec-2006 de aprobare a programului actualizat prezentat de Norvegia în vederea retragerii tuturor peştilor din crescătoriile norvegiene infectate cu anemia infecţioasă a somonului (AIS)

...Colegiului
Niels FENGER
Director
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 132L din data de 24 mai 2007
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 mai 2007 in Jurnalul Oficial 132L

Decizia 1/14-mai-2018 prin care se actualizează anexa XXI la capitolul 8 ''Achiziţii publice'' din titlul IV ''Comerţ şi aspecte legate de comerţ'' din acordul de asociere şi prin care se exprimă un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată pentru achiziţiile publice [2018/972]

...vigoare a prezentului acord."Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 175L din data de 11 iulie 2018
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 11 iulie 2018 in Jurnalul Oficial 175L

Acord din 06-oct-2010 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Camerun cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul forestier, la guvernantă şi la schimburile comerciale cu lemn şi produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

...în cauză, dacă este cazul.
Indicatorul 1.5: Entitatea forestieră şi-a achitat obligaţiile fiscale de drept comun.
Trimiteri la legislaţie, reglementări şi acte normative
- articolele 66 şi 69 din Legea 94/01
- articolul 122 din Decretul 95-531
- Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3)
- Legea finanţelor 2002/003 şi următoarele
Verificatori
1
......recolment
Indicatorul 2.5: Entitatea forestieră şi-a achitat obligaţiile fiscale şi taxele forestiere legate de activitatea acesteia.
Trimiteri la legislaţie, reglementări şi acte normative
- articolele 66, 67 şi 69 din Legea 94
- articolul 122 din Decretul 95-531
- Codul fiscal
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 92L

Protocol din 2011 al celei de-a opta reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului - 14-15 februarie 2011, Oradea, România

...tehnică a solicitat dezvoltatorului actualizarea atât a formei, cât şi a conţinutului documentaţiei proiectului, ca urmare a modificărilor survenite în legislaţia de protecţia mediului în perioada 2006-2010.În urma predării documentaţiei actualizate, în conformitate cu legislaţia pentru protecţia mediului în vigoare, Comisia de analiză tehnică analizează calitatea şi conţinutul acesteia, iar partea română va informa partea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 august 2011 in M.Of. 542 din 01-aug-2011

Reguli din 2005 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor

...se asigura că hrana pentru animale şi alimentele sunt în conformitate cu legislaţia în domeniul hranei pentru animale şi cu legislaţia în domeniul alimentelor, din momentul punerii în liberă circulaţie, şi nici să impieteze efectuarea de controale oficiale ulterioare referitoare la hrana pentru animale sau alimentele respective.(5)Trebuie să fie elaborată şi actualizată, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, o listă de sortimente de hrană pentru animale şi de alimente de origine nonanimală......controalele oficiale au loc în România în conformitate cu planurile de control naţionale multianuale prevăzute la art. 40 şi cu legislaţia comunitară. În acest scop şi pentru a facilita eficienţa şi eficacitatea activităţilor de audit, Comisia Europeană poate solicita ca România...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 septembrie 2005 in M.Of. 804 din 05-sep-2005