Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5109 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.842 acte

Decizia 254/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (4) şi (5) din Codul de procedură penală

...art. 44 din acelaşi cod, participanţii la săvârşirea infracţiunilor comise de militari vor fi deferiţi instanţelor civile, Cauza Maszni împotriva României este perfect acoperită de dispoziţiile art. 44 din Codul de procedură penală.7. Reprezentantul Ministerului Public mai arată că s-ar fi putut aduce în discuţie, din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Hotărârea din l2 octombrie 2004, pronunţată în Cauza Bursuc împotriva
......României, în care s-a abordat, într-o manieră oarecum conexă, problema independenţei parchetelor militare. Cu această ocazie, Curtea Europeană a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2015 in M.Of. 334 din 15-mai-2015

Ordonanta urgenta 177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

...Art. 2Institutul European din România are ca obiective:a) sprijinirea fundamentării şi a punerii în aplicare a politicilor Guvernului României în domeniul afacerilor europene;b) creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale funcţionarilor publici şi ale altor categorii socioprofesionale în domeniul afacerilor europene;c) îmbunătăţirea accesului la dreptul comunitar, la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi la dreptul românesc relevant pentru domeniul afacerilor europene, precum şi a înţelegerii şi aplicării acestora;d) contribuţia la dezvoltarea spiritului şi a valorilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 decembrie 2008 in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Norma din 2004 privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule

...însă nu mai mult de salariul de bază minim brut pe economie;f)daune morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România;2.În caz de deces:a)cheltuielile de înmormântare, inclusiv piatra funerară, precum şi cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor religioase......prevăzute la pct. 1, dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului;d)daune morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România.SECŢIUNEA C:Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau distrugerii bunurilor, altele decât cele prevăzute la secţiunile A şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2004 in M.Of. 1214 din 17-dec-2004

Decizia 264/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...cauzele C-152/88R, Sofrimport contra Comisiei, C368/89 Crispoltoni contra Fattoria Tabacchi di Citta di Castello), cât şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze stabilitate, autorităţile statului neputând fi inconsecvente faţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iunie 2012 in M.Of. 377 din 05-iun-2012

Decizia 1559/2009 [R] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Preşedintele României, formulată de preşedintele Senatului

...cu încălcarea procedurii prealabile impuse de o normă constituţională (numirea unor miniştri în absenţa aprobării prealabile dată de către Parlamentul României), trebuie reţinut că [... ] în sfera conflictelor juridice de natură constituţională este inclus orice conflict juridic de acest fel intervenit între autorităţile publice, iar nu numai conflictele de competenţă născute între acestea".În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că un conflict juridic de natură constituţională dintre autorităţi publice presupune "acte sau acţiuni concrete......nu numai conflictele de competenţă născute între acestea" (Decizia nr. 270 din 10 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 15 aprilie 2008).Raportând datele speţei la considerentele de principiu reţinute din jurisprudenţa sa, Curtea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2009 in M.Of. 823 din 30-noi-2009

Decizia 577/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...cauzele C-152/88R, Sofrimport contra Comisiei, C368/89 Crispoltoni contra Fattoria Tabacchi di Citta di Castello), cât şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze stabilitate, autorităţile statului neputând fi inconsecvente faţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 august 2012 in M.Of. 578 din 14-aug-2012

Decizia 32/2015 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

...Codul vamal a incriminării prevăzute de dispoziţiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, acţiunile/operaţiunile prevăzute de această dispoziţie legală au fost considerate în jurisprudenţă ca infracţiune de tăinuire, după cum şi ulterior Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 art. 270 alin. (3......din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României a fost caracterizat de jurisprudenţă ca "formă de tăinuire a bunurilor provenind din contrabandă, având aceleaşi cerinţe referitoare la obiectul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 ianuarie 2016 in M.Of. 62 din 28-ian-2016

Decizia 1/2014 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică

...Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2011, Decizia nr. 414 din 14 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 4 mai 2010).78. Examinând legea criticată în raport cu textul constituţional al art. 114, astfel cum acesta a fost interpretat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, se constată că procedura angajării răspunderii asupra Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate......în art. 1 alin. (5) şi art. 136 alin. (4).198. În legătură cu acest ultim aspect, în acord cu jurisprudenţa sa, (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2014 in M.Of. 123 din 19-feb-2014

Decizia 12/2011 [A] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi privind soluţionarea acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2011, după pronunţarea deciziilor Curţii Constituţionale nr. 1.358 din 21 octombrie 2010 şi nr. 1.360 din 21 octombrie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, punând în dezbatere şi punctul de vedere transmis de Ministerul Justiţiei, conform căruia deciziile anterior menţionate sunt aplicabile tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, inclusiv în faza procesuală a recursului

...desfăşurare, cu excepţia ipotezei în care era deja pronunţată o hotărâre definitivă la data publicării deciziilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.4. Opinia procurorului generalExprimându-şi punctul de vedere, procurorul general a apreciat ca fiind corectă orientarea jurisprudenţială care consideră că trebuie recunoscută incidenţa deciziilor Curţii Constituţionale asupra proceselor în curs, cu excepţia situaţiei în care fusese deja......pronunţată o hotărâre definitivă la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I. S-a argumentat că astfel se dă eficienţă caracterului obligatoriu, erga omnes, al deciziilor instanţei de contencios constituţional...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2011 in M.Of. 789 din 07-noi-2011

Decizia 1338/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă

...mod expres într-o lege organică - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.De asemenea, sunt invocate aspecte din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind caracterul efectiv al căilor interne de recurs, cu referire la hotărârile pronunţate în cauzele Tudor Tudor împotriva României, 2009, Viaşu împotriva României, 2008, Faimblat împotriva României, 2009, Katz împotriva României, 2009.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 decembrie 2011 in M.Of. 895 din 16-dec-2011