Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 84 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.455 acte

Ordinul 4988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

...sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic, prin achiziţionarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajaţii centrelor de inovare şi transfer tehnologic), precum şi prin acoperirea drepturilor salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limitele prevăzute prin Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2018 in M.Of. 546 din 29-iun-2018

Ordinul 4999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

...acordă pentru sprijinirea parcului ştiinţific şi tehnologic, prin achiziţionarea de servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajaţii centrelor de inovare şi transfer tehnologic), precum şi prin acoperirea drepturilor salariale pentru personalul implicat în activitatea de transfer tehnologic, în limita a maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2018 in M.Of. 529 din 27-iun-2018

Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

...printre altele, cu scopul de a contribui la soluţionarea provocărilor societate ori a sprijini strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii;28.bb) întreprindere publică - persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective, influenţa dominantă a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 mai 2016 in M.Of. 391 din 23-mai-2016

Cod din 2015 de măsurare a energiei electrice

...măsurare, prelucrări specifice, cum ar fi verificări de plauzibilitate şi agregări, furnizarea de informaţii prin diverse interfeţe către părţile cu drept de acces la aceste date, alte funcţii care completează funcţiile de bază enumerate;28.sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice - sistem de măsurare a energiei electrice care permite transmiterea bidirecţională securizată a datelor de măsurare, în conformitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2015 in M.Of. 523 din 14-iul-2015

Ordinul 6/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

...central
Descrieţi cum este recunoscut contorul de către sistemul central atunci când este instalat în SMI
Securitatea sistemelor de măsurare inteligentă
Este asigurată protecţia transmiterii datelor (contorare - concentrator de date - sistemul de management al datelor) împotriva utilizatorilor neautorizaţi?
SMI poate administra drepturile de acces pentru fiecare dintre componentele sale?
Este asigurată protecţia schimbului de date între componentele din sistem împotriva atacurilor de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 martie 2016 in M.Of. 157 din 01-mar-2016

Hotarire din 2015 în Cauza Morar împotriva României

...SUA pentru a face spionaj în favoarea acestui serviciu. Chiar dacă articolul iniţial este «îmbrăcat» sub forma unui test de inteligenţă, rezultă neîndoielnic că în opinia ziaristului nu este vorba de o bănuială, ci de certitudinea faptului că [V.G.] este spion, folosindu-şi galeria de artă drept pretext pentru a-şi realiza misiunea ce-i fusese încredinţată. Nu ne aflăm în prezenţa unui silogism logic inform, a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2016 in M.Of. 141 din 24-feb-2016

Recomandarea 2010/410/UE/13-iul-2010 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre şi ale Uniunii

...coeziunea socială şi teritorială, îmbătrânirea populaţiei, sănătatea şi securitatea) în mod rentabil. În special, investiţiile publice ar trebui să servească drept stimulent pentru finanţarea privată a cercetării şi dezvoltării. Reformele ar trebui să favorizeze excelenţa şi specializarea inteligentă, să promoveze integritatea ştiinţifică şi să consolideze cooperarea între universităţi, institute de cercetare, actori publici, privaţi şi din sectorul terţ...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 iulie 2010 in Jurnalul Oficial 191L

Regulamentul 1296/11-dec-2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială (''EaSI'') şi de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială

...pentru obiectivele sociale, inclusiv convergenţa, precum şi a învăţării reciproce şi a inovării sociale;c)să garanteze aplicarea efectivă a dreptului Uniunii în domeniile menţionate la articolul 1 şi, acolo unde este necesar, să contribuie la modernizarea legislaţiei Uniunii, în conformitate cu principiile muncii decente şi ţinând seama de principiile reglementării inteligente;d)să promoveze mobilitatea geografică voluntară a lucrătorilor în mod echitabil şi să stimuleze oportunităţile de ocupare a forţei de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Buget din 12-dec-2012 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/102/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

...utilizatorii finali.În fine, proiectul ar trebui să transpună conceptul elaborat într-o aplicaţie în direct gratuită, care să aibă drept rezultat un sistem de traducere în timp real care să poată fi accesat gratuit pe internet, telefoane inteligente sau altă aparatură portabilă.Platforma de servicii şi aplicaţia pot fi utilizate iniţial în cadrul instituţiilor Uniunii, cum ar fi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 martie 2013 in Jurnalul Oficial 66L

Regulamentul 233/11-mar-2014 de instituire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020

...reducerea pauperităţii, astfel ca migrarea să fie transformată într-o forţă pozitivă pentru dezvoltare şi să se diminueze "exportul de inteligenţă";(ii)sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare pentru adoptarea unor politici pe termen lung privind gestionarea fluxurilor migratoare, care să respecte drepturile omului în cazul migranţilor şi a familiilor lor şi să favorizeze protecţia socială a acestora.b)Asigurarea unei legături între...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2014 in Jurnalul Oficial 77L