Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 21395 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.455 acte

Legea 126/1998 pentru aprobarea O.U.G. nr.47/1997 privind modificarea si completarea unor acte normative

...126 din 22 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurari sau de asistenta sociala si nivelul salariului de baza......Articol unicSe aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47 din 2 septembrie 1997 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurari sau de asistenta sociala si niovelul salariului de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 1998 in M.Of. 229 din 24-iun-1998

Ordinul 2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

...2013 (102);
- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (103);
- aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli;
- alte acte normative specifice.
- nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare;
- nota de fundamentare/situaţia privind obligaţiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor
......2010 (34);
- legile bugetare anuale;
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);
- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102);
- acte de reglementare specifice activităţii ordonatorilor de credite, angajamente juridice generatoare de obligaţii de plată pe seama creditelor bugetare;
- alte acte
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 septembrie 2017 in M.Of. 721 din 06-sep-2017

Ordinul 397/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

...situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relaţiei contractuale este cea prezentată......asigurate înscrise, contractul poate înceta în condiţiile art. 2 alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat.Pentru cele 6 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2018 in M.Of. 273 bis din 28-mar-2018

Ordinul 836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

...situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relaţiei contractuale este cea prezentată......asigurate înscrise, contractul poate înceta în condiţiile art. 2 alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat.Pentru cele 6 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2018 in M.Of. 273 bis din 28-mar-2018

Ordonanta urgenta 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normativeAvând în vedere necesitatea eficientizării mecanismelor de recuperare a creanţelor bugetare faţă de societăţile aflate în stare de insolvenţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 octombrie 2018 in M.Of. 840 din 02-oct-2018

Ordinul 408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

...medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2010 in M.Of. 207 bis din 01-apr-2010

Ordinul 265/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

...medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2010 in M.Of. 207 bis din 01-apr-2010

Ordonanta urgenta 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

...nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetareLuând în considerare riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe......sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2012 in M.Of. 845 din 13-dec-2012

Norme Metodologice din 2014 GENERALE referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

...delegat8.1.Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegaţi pot face referire şi la regularitatea sau......2013 (81);
- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (87)
- aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli;
- alte acte normative specifice.
- nota justificativă;
- nota de fundamentare/ situaţia privind facturi, contracte, alte obligaţii la plată scadente în perioadă, conform prevederilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iulie 2014 in M.Of. 555 din 28-iul-2014

Decizia 366/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

...privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Augustin Zegrean
......privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, excepţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2014 in M.Of. 644 din 02-sep-2014