Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 153 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 580.824 acte

Norme Metodologice din 2008 de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

...analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se întocmesc raportarile contabile stabilite potrivit legii.Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel putin anual, la încheierea exercitiului financiar sau la termenele de întocmire a raportarilor contabile, la alte perioade prevazute de actele normative în vigoare si ori de câte ori se considera necesar.28.În cadrul formei de înregistrare "maestru-sah", principalele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2008 in M.Of. 870 din 23-dec-2008

Regulament din 2008 al proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării

...şi infrastructuri şi la centrele de domenii şi infrastructuri, potrivit zonelor de responsabilitate.(2)Evidenţa juridică a proprietăţii imobiliare cuprinde actele juridice care atestă dreptul de administrare/proprietate al ministerului asupra fiecărui imobil, elementele necesare identificării, respectiv planul de situaţie cu vecinătăţile, numărul topografic, numărul cărţii funciare, date sintetice privind destinaţia, suprafaţa totală şi pe categorii de folosinţă, precum şi documentele prin care se face înscrierea sau modificarea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 septembrie 2008 in M.Of. 668 din 26-sep-2008

Decizia 903/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor şi ale art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

...s-a statuat că domeniul de reglementare pentru care Guvernul este împuternicit să emită ordonanţe simple trebuie să fie redactat sintetic, clar şi să exprime conţinutul actului normativ. Legea de abilitare trebuie să definească precis domeniul de legiferare în care Guvernul poate emite ordonanţe pentru modificarea, completarea sau chiar pentru abrogarea unor acte normative în vigoare la acea dată. De altfel, abrogarea, ca şi modificarea constituie evenimente legislative - procedee de tehnică legislativă - care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 noiembrie 2007 in M.Of. 763 din 12-noi-2007

Decizia 83/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

...în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 martie 2009 in M.Of. 187 din 25-mar-2009

Decizia 43/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblu

...în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 aprilie 2014 in M.Of. 268 din 11-apr-2014

Decizia 354/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi ale art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în forma introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009

...în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 decembrie 2013 in M.Of. 764 din 09-dec-2013

Ordinul 1147/2009 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

...menţiona un text care va fi preluat în CIV a fiecărui vehicul care aparţine tipului respectiv şi care va menţiona sintetic derogările acordate.17.Omologările CE de tip acordate pe baza versiunilor anterioare ale actelor de reglementare menţionate în secţiunile 2, 3 şi 4 rămân valabile în scopul înmatriculării, înregistrării sau al comercializării vehiculelor noi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 noiembrie 2009 in M.Of. 808 bis din 26-noi-2009

Regulamentul 1242/20-dec-2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de frânghii din fibre sintetice originare din India, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

...se face doar în contextul aplicaţiilor diferitelor tipuri de produs în cauză care sunt definite toate drept frânghii din fibre sintetice, după cum s-a precizat în considerentul anterior.2.Produsul similar(18)După cum se arată în ancheta originală şi după cum confirmă ancheta actuală, produsul în cauză şi frânghiile din fibre sintetice produse şi vândute de producătorii-exportatori indieni pe piaţa lor internă, precum şi cele produse şi vândute de producătorii din...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 decembrie 2010 in Jurnalul Oficial 338L

Reglementari din 2011 contabile conforme cu directivele europene

...corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează.393._(1)Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2011 in M.Of. 930 bis din 28-dec-2011

Norme Metodologice din 2004 de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor comune pe economie privind activitatea financiară şi contabilă

...sintetică şi cea analitică, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.Balanţa de verificare a conturilor sintetice, precum şi balanţele de verificare ale conturilor analitice se întocmesc cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a situaţiilor financiare periodice, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare, şi ori de câte ori se consideră necesar.16.În cadrul formei de înregistrare "maestru-şah", principalele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 ianuarie 2005 in M.Of. 23 bis din 07-ian-2005