Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 84 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.842 acte

Decizia 2005/50/CE/17-ian-2005 privind armonizarea spectrului în banda de frecvenţe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile în Comunitate

...către Consiliu şi către Parlamentul European din 15 septembrie 2003, intitulată “Tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor pentru vehicule sigure şi inteligente" (3), Comisia şi-a anunţat intenţia de a îmbunătăţi siguranţa rutieră în Europa, în cadrul iniţiativei cunoscute drept eSafety, utilizând noile tehnologii ale informaţiei şi ale comunicaţiilor şi sisteme de siguranţă rutieră inteligente, precum sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile. La 5 decembrie 2003, în concluziile sale privind siguranţa rutieră...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Directiva 771/20-mai-2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 şi a Directivei 2009/22/CE şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE

...ar fi aplicaţia pentru alarmă sau aplicaţia pentru aparat fotografic. Un alt exemplu ar putea fi cel al unui ceas inteligent. Într-un astfel de caz, ceasul însuşi ar fi considerat drept bunul cu elemente digitale care îşi poate îndeplini funcţiile numai prin intermediul unei aplicaţii care este prevăzută în contractul de......vânzare, dar care trebuie descărcată de consumator pe un telefon inteligent; aplicaţia fiind aşadar elementul digital interconectat. Această condiţie ar trebui, de asemenea, să se aplice şi în cazul în care...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 mai 2019 in Jurnalul Oficial 136L

Directiva 770/20-mai-2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conţinut digital şi de servicii digitale

...ar fi aplicaţia pentru alarmă sau aplicaţia pentru aparat fotografic. Un alt exemplu ar putea fi cel al unui ceas inteligent. Într-un astfel de caz, ceasul însuşi ar fi considerat drept bunul cu elemente digitale care îşi poate îndeplini funcţiile numai prin intermediul unei aplicaţii care este prevăzută în contractul de......vânzare, dar care trebuie descărcată de consumator pe un telefon inteligent; aplicaţia fiind aşadar elementul digital interconectat. Această condiţie ar trebui, de asemenea, să se aplice şi în cazul în care...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 mai 2019 in Jurnalul Oficial 136L

Acord din 29-iun-2012 de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi America Centrală, pe de altă parte

...rezidenţilor legali, educaţia şi formarea emigranţilor legali şi măsuri de combatere a rasismului şi xenofobiei, precum şi toate dispoziţiile privind drepturile omului ale emigranţilor;d)instituirea unei politici eficiente de facilitare a transferurilor de bani ale emigranţilor;e)migraţia temporară şi circulară, inclusiv prevenirea exodului de inteligenţă;f)instituirea unei politici eficiente şi cuprinzătoare privind imigraţia, introducerea ilegală şi traficul de persoane, care să includă modalităţile de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 decembrie 2012 in Jurnalul Oficial 346L

Ordinul 844/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

...sunt capabile să asigure izolarea sigură pe termen lung faţă de om şi biosferă, aceasta fiind asigurată printr-o combinaţie inteligentă de bariere inginereşti şi naturale.Pentru gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive, pentru programe nucleare similare cu cele stabilite prin PNN, practica curentă a EU recomandă centralizarea şi industrializarea activităţilor de gestionare drept forme sigure şi eficiente de gestionare. În acest sens, practica internaţională şi în particular practica UE, pune la dispoziţie următoarele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 septembrie 2004 in M.Of. 818 din 06-sep-2004

Legea 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

...58, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:"(11) Furnizorul nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali."5.Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66: Sisteme de măsurare inteligentă(1) ANRE evaluează implementarea sistemelor de măsurare inteligentă din punctul de vedere al costurilor şi beneficiilor pe termen lung pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2018 in M.Of. 604 din 16-iul-2018

Decretul 539/2019 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial

...Comercial, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru contribuţia importantă avută la dezvoltarea industriei de autoturisme în România, pentru inteligenţa managerială de care a dat dovadă în procesul de construcţie a autoturismelor Dacia-Renault, care s-au impus de-a lungul timpului drept simbol de dinamism şi reuşită comercială,Preşedintele României decretează:Articol unicSe conferă Ordinul Meritul Industrial şi Comercial în grad...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2019 in M.Of. 537 din 01-iul-2019

Ordonanta urgenta 52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

...aduce atingere prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar şi prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012, care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iulie 2019 in M.Of. 547 din 03-iul-2019

Ordinul 115/C/2017 privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

...libertate;c)noţiuni privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate;d)evidenţa persoanelor private de libertate;e)noţiuni de drept penal şi procesual penal;f)psihologie penitenciară;g)comunicare şi inteligenţă emoţională;h)comunicare şi negocierea conflictelor;i)responsabilitate socială, statut şi deontologie profesională;j)cunoaşterea armamentului şi instrucţia tragerii.(6...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2017 in M.Of. 75 din 30-ian-2017

Hotarirea 59/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 - COM (2016)194 şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi securitate - COM (2016)205

...deosebit atenţia acordată de Comisia Europeană propunerilor formulate în acest sens de statele membre în anul 2013 şi o consideră drept soluţie corectă şi consecventă cu obiectivele stabilite prin comunicarea Comisiei "Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente pentru frontiere şi securitate" - COM (2016)205.Cu privire la comunicarea "Sisteme de informaţii mai puternice şi mai inteligente în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 2016 in M.Of. 475 din 24-iun-2016