Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 11500 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.842 acte

Ordonanta urgenta 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscaleÎn vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României prin adoptarea măsurii de abrogare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2010 in M.Of. 891 din 30-dec-2010

Ordinul 1372/2000 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

...DECLARAŢIE DE VENIT GLOBAL
Declaraţie rectificativă
Se completează cu X
în cazul declaraţiilor rectificative
Pe anul ...............................
Nume .................................. Iniţiala tatălui ....... Prenume ................
Cod Numeric Personal ...........................................
Adresa:
Strada ........................................................ Nr. ............. Bloc .......... Scara ............ Etaj ............... Ap. .............
Localitate .............................................. Judeţ .........................……….................. Sector ..................................
Unitatea fiscală la care s-a depus ultima declaraţie de venit global ................………..................................
Cont bancar:
Banca ......................................... Număr cont .................................................
A.VENIT NET DIN ACTIVITĂŢI......C.VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR
18. Venit net ......................................................................................
18.
D.VENIT DIN STRĂINĂTATE
19. Venit ...........................................................................................
19.
20. Pierdere fiscala ..............................................................................
20.
Nota. Se vor anexa copiile declaraţiilor speciale si fiselor fiscale pe baza cărora s-a completat prezenta declaraţiecod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2000 in M.Of. 549 din 07-nov-2000

Ordonanta urgenta 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere obligaţia adoptării şi publicării până la 1 ianuarie 2010 a actelor cu putere de lege cu privire...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 octombrie 2009 in M.Of. 689 din 13-oct-2009

Ordonanta urgenta 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn contextul în care, potrivit cap. 3 "Politica fiscal-bugetară" din Programul de guvernare 2009-2012, unul dintre obiectivele propuse...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2010 in M.Of. 669 din 30-sep-2010

Ordonanta urgenta 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere necesitatea fundamentării riguroase prin măsuri legislative de ordin fiscal care să permită elaborarea în termen real a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 octombrie 2007 in M.Of. 703 din 18-oct-2007

Ordonanta urgenta 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalAvând în vedere dificultăţile înregistrate pe piaţa financiară internaţională cu efecte negative asupra pieţei interne de capital, se impune adoptarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 octombrie 2008 in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Ordonanta urgenta 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscaleAvând în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de susţinere a creşterii economice şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 noiembrie 2013 in M.Of. 703 din 15-noi-2013

Ordonanta 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

...ORDONANŢA nr. 29 din 31 august 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscalăÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 131/2011......privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Art. IOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2011 in M.Of. 626 din 02-sep-2011

Ordinul 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

...În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 153 şi 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7, art. 78 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) şi (2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2012 in M.Of. 356 din 25-mai-2012

Ordinul 203/2003 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate in domeniul colectarii creantelor bugetului de stat

...39.99;22.Notă privind compensarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii de plată către bugetul de stat - MFP cod 14.13.41.99;23.Borderou de adăugare-scădere a obligaţiilor fiscale - MFP cod 14.13.24.99.Art. 2Anexele nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2003 in M.Of. 134 bis din 03-mar-2003