Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 226990 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 583.864 acte

Reguli din 2005 SPECIFICE pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman

...la Hotărârea Guvernului nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, publicată în......alin. (4) se aplică, de asemenea, întreprinderilor autorizate ce au pus pe piaţă produse de origine animală, în conformitate cu legislaţia naţională ce transpune legislaţia comunitară specifică existentă anterior aplicării prezentei hotărâri.Art. 4:Principii generale pentru controale oficiale cu referire la produsele de origine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 septembrie 2005 in M.Of. 806 din 05-sep-2005

Decizia 295/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Daniel Marius Morar
- preşedinte
Valer Dorneanu
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Mona-Maria
......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 1.720/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia a fost ridicată de Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având ca obiect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2015 in M.Of. 576 din 31-iul-2015

Decizia 737/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Augustin Zegrean
- preşedinte
Valer Dorneanu
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila în Dosarul nr. 5.200/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia a fost ridicată de reclamanta Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, într-o cauză având ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2016 in M.Of. 82 din 04-feb-2016

Ordinul 1658/2016 pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios

...ORDIN nr. 1658 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei juridic, legislaţie şi contenciosAvând în vedere prevederile art. 46 alin. (3) şi ale art. 53 alin. (3) din Legea nr. 90......Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă atribuţiile Direcţiei juridic, legislaţie şi contencios, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Art. 2La data intrării în vigoare a......contrară se abrogă.Art. 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 4Direcţia juridic, legislaţie şi contencios va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.-****-
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
ANEXĂ:ATRIBUŢIILE Direcţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 octombrie 2016 in M.Of. 829 din 20-oct-2016

Decizia 570/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Augustin Zegrean
- preşedinte
Valer Dorneanu
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 3.963/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice.Excepţia a fost ridicată de reclamanta Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2015 in M.Of. 874 din 23-noi-2015

Acord din 30-oct-2016 ECONOMIC ŞI COMERCIAL CUPRINZĂTOR (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte

...soluţionare a litigiilor, inclus în anexa 2 la Acordul OMC;întreprindere înseamnă o entitate constituită sau organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu scop lucrativ sau nu, deţinută sau controlată la nivel privat sau public, inclusiv o corporaţie, o societate......lipsa unor dispoziţii contrare:cetăţean înseamnă:(a)pentru Canada, o persoană fizică care este cetăţean al Canadei în conformitate cu legislaţia canadiană;(b)pentru partea UE, o persoană fizică care deţine cetăţenia unui stat membru; şiadministraţie centrală înseamnă:a)pentru......o perioadă de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, exportul de peşte neprelucrat în conformitate cu legislaţia în vigoare din provincia Newfoundland şi Labrador;c)accizele canadiene la alcoolul pur, astfel cum sunt enumerate la poziţia tarifară...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 ianuarie 2017 in Jurnalul Oficial 11L

Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

...nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege,TITLUL I:Definirea şi interzicerea unor practici comerciale incorecteCAPITOLUL I......altfel nu ar fi luat-o;f)cod de conduită - acordul sau ansamblul de reguli care nu este impus prin legislaţie sau dispoziţii administrative şi care defineşte comportamentul comercianţilor care se angajează să îl respecte cu privire la una sau mai......reglementată - activitatea sau ansamblul de activităţi profesionale pentru care accesul sau exercitarea este condiţionată, direct ori indirect, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de deţinerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională;m)consumator mediu - consumatorul considerat ca fiind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2007 in M.Of. 899 din 28-dec-2007

Regulamentul 574/21-mar-1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii

...prevăzute la articolul 1 din regulament au înţelesul atribuit în articolul respectiv.Art. 2:Modele de formulare tipărite. Informaţii privind legislaţia. Materiale orientative(1)Modelele de certificate, atestatele, declaraţiile, cererile şi alte documente necesare pentru aplicarea regulamentului şi a regulamentului de......muncă, aceasta poate, conform dispoziţiilor menţionate anterior, să fie admis în sistemul de asigurare voluntară sau facultativă continuă reglementat de legislaţia statului membru respectiv sau, în lipsa acestuia, într-un sistem la alegere.(2)Pentru a beneficia de dispoziţiile articolului 9......oricărui alt stat membru. Acest atestat se eliberează, la cererea persoanei în cauză, de către instituţia sau instituţiile care aplică legislaţia conform căreia aceasta a realizat perioadele de asigurare.Partea 3:Aplicarea articolului 12 din regulamentArt. 7:Reguli generale de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

...LEGEA nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari socialeEMITENT : Parlamentul Romanieiaparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 26 mai 1992Art. 1Pensia suplimentara......art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORMARTIAN DANParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 mai 1992 in M.Of. 107 din 26-mai-1992

Decizia 154/2004 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) şi n) si ale art. 257 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...II alin. (1) din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 11 lit. l) şi n) si ale art. 257......12 şi 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, excepţie ridicată de primarul municipiului Constanţa şi de Consiliul Local Constanţa în Dosarul nr. 9.577/2003 al......12 şi 23 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, excepţie ridicată de primarul municipiului Constanţa şi Consiliul Local al Municipiului Constanţa într-un litigiu având ca obiect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2004 in M.Of. 466 din 25-mai-2004