Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 118 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.455 acte

Decizia 2010/425/UE/28-iul-2010 de modificare a Deciziei 2009/767/CE în ceea ce priveşte crearea, păstrarea şi publicarea listelor sigure referitoare la prestatorii de servicii de certificare supravegheaţi/acreditaţi de statele membre

...de un alt TSP şi este destinat specificării oficiale a responsabilităţii legale privind un serviciu şi facilitării afişării de către software-ul de verificare a unui detaliu juridic utilizatorului. Informaţiile furnizate în această extensie SUNT conforme cu utilizarea aferentă a dispoziţiei 5.5.6 şi SUNT conforme cu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 31 iulie 2010 in Jurnalul Oficial 199L

Anexa 1-12/2000 la Hotararea nr. 627 din 13 iulie 2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

...şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii; Cod 7220, 7223, 7250, 7260;22.elaborarea de produse software; Cod 7240;23.cooperare economică internaţională: Cod 6521; 6522; 6523;24.participarea cu capital social, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;25.operaţiuni de comision şi intermedieri în domeniul său specific de activitate;26.participarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2000 in M.Of. 357 din 31-iul-2000

Decizia 15/2013 [A] referitoare la recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Sesizarea nr. 11.874/2670/III-5/2011, pentru a se stabili, în vederea interpretării şi aplicării unitare a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 161/2003, respectiv pentru interpretarea unitară a noţiunii de acces fără drept la un sistem informatic

...instrumentelor de plată electronică. Dovedirea scopului deţinerii echipamentelor este în consecinţă de esenţa reţinerii vinovăţiei persoanei acuzate şi stabilirii încadrării juridice corecte.Elementul material comun celor două infracţiuni, respectiv deţinerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, face necesară analiza criteriilor de diferenţiere a faptelor. Încadrarea juridică dată faptelor de deţinere a respectivelor dispozitive este diferită în raport cu scopul urmărit de persoana acuzată prin montarea acestora...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 decembrie 2013 in M.Of. 760 din 06-dec-2013

Norma 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi

...monede si pe tari încasarile, |
| |respectiv platile referitoare la dezvoltari de baze de date, procesari de date, |
| |consultanta hardware si software, proiectare, dezvoltare, actualizare de aplicatii |
| |informatice, operatiuni de întretinere a calculatoarelor si a perifericelor, precum si |
| |alte servicii înrudite. |
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|H10|Servicii juridice - însumeaza pe monede si pe tari platile efectuate de institutia de |
| |credit raportoare în favoarea nerezidentilor reprezentând servicii juridice (consultanta
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2006 in M.Of. 1031 bis din 27-dec-2006

Protocol Aditional din 2005 la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii

...practici2.Promovarea transparenţei şi a responsabilităţii în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii- Redactarea modificărilor aduse codului etic din sistemul juridic şi prezentarea lor ca recomandări- Aprobarea şi implementarea codului de etică pentru personalul de la curţile de apel- Realizarea unui software pentru documentarea şi obţinerea de referinţe pentru deciziile Consiliului Superior al Magistraturii- Publicarea raportului finalCAPITOLUL III:Verificarea rezultatelor obţinute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2005 in M.Of. 946 din 25-oct-2005

Norma 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

...unei ameninţări la adresa infrastructurilor importante, în funcţie de o vulnerabilitate determinată, generând efecte de insecuritate;28.furnizor extern - persoană juridică sau fizică autorizată furnizoare de bunuri (precum hardware, licenţe software, componente etc.) şi soluţii informatice, care deţine expertiză în domenii specializate, cu respectarea cadrului legal aplicabil;29.furnizor de servicii IT externalizate - persoană juridică sau persoană fizică autorizată cu obiect de activitate şi expertiză în domeniul serviciilor informatice, furnizoare de servicii informatice în condiţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 aprilie 2015 in M.Of. 227 din 03-apr-2015

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Sunt incluse aici cheltuielile privind studiile, reuniunile de experţi, informarea şi publicaţiile, programele software şi bazele de date care sprijină acţiuni legate în mod direct de realizarea obiectivului Mecanismului pentru Interconectarea Europei.Temei juridicA se vedea articolul 06 02 01.06 01 05 Cheltuieli de sprijin pentru programele de cercetare şi inovare din......serviciile de birou, abonamentele la organizaţii internaţionale etc., studiile de securitate şi asigurarea calităţii în materie de echipamente informatice şi software.Temei juridicDirectiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Hotarirea 141/2004 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a)-e) din anexa nr. 3/12/06 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

...şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă IT;i)achiziţia de software;j)publicitate în mijloacele de informare în masă;k)realizarea de sondaje şi studii;l)achiziţia de material didactic, mobilier...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2004 in M.Of. 137 din 16-feb-2004

Norme Metodologice din 2003 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - Republicare

...aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, în conditiile legii, ca urmare a denominarii monedei nationale, potrivit legii.(2)Modificarile de software prevazute la alin. (1) se vor face, daca este cazul, numai în baza suplimentului avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal emis de persoana juridica prevazuta la art. 78 alin. (1) lit. a), în conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si comertului, cu avizul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2005 in M.Of. 348 din 25-apr-2005

Hotarirea 2398/2004 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

...aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, în condiţiile legii, ca urmare a denominării monedei naţionale, potrivit legii.(2) Modificările de software prevăzute la alin. (1) se vor face, dacă este cazul, numai în baza suplimentului avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal, emis de persoana juridică prevăzută la art. 79 alin. (1) lit. a), în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului economiei şi comerţului cu avizul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 ianuarie 2005 in M.Of. 75 din 21-ian-2005