Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 171673 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.842 acte

Legea 1/2011 a educaţiei naţionale

...LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionaleParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege asigură cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2011 in M.Of. 18 din 10-ian-2011

Legea 297/2004 privind piaţa de capital

...LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capitalParlamentul României adoptă prezenta lege.TITLUL I:DISPOZIŢII GENERALEArt. 1(1)Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi a organismelor de plasament...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 571 din 29-iun-2004

Legea 7/1996 legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

...LEGEA nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliareParlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I:Regimul general al cadastruluiCAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de......lor şi de proprietar.Entităţile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul.Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege parcela de teren, cu sau fără construcţii.Art. 2Cadastrul general se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 martie 1996 in M.Of. 61 din 26-mar-1996

Legea 360/2002 privind Statutul politistului

...LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistuluiParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1(1)Poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.(2)Exercitarea profesiei de poliţist implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite.(3)Statutul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 2002 in M.Of. 440 din 24-iun-2002

Legea 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare*) - Republicare

...LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare*) - RepublicareTITLUL I:Regimul general al cadastrului şi......teritoriul ţării.(2)Entităţile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul.(3)Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar.(4)Prin parcelă se înţelege......şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;b)identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători legali de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară cu caracter definitiv;c)furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2006 in M.Of. 201 din 03-mar-2006

Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 - Republicare

...LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie......orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite se restituie, de regulă în natură, în condiţiile prezentei legi.(2)În cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă se vor stabili măsuri reparatorii prin echivalent. Măsurile reparatorii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2005 in M.Of. 279 din 04-apr-2005

Legea 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri

...LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduriParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ILegea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 mai 2004 in M.Of. 424 din 12-mai-2004

Hotarirea 959/2011 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

...şi comunelor din judeţul VâlceaÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. IHotărârea Guvernului......mm; metal, fonta.
Adresa: oraşul Călimăneşti, str. Calea lui Traian
1984
858000
Domeniul public al oraşului Călimăneşti, HCL 35/2011, Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
2.
Teren aferent reţea alimentare
......80 mm, metal
Adresa: oraşul Călimăneşti, Str.Calea lui Traian
1987
85800
Domeniul public al oraşului Călimăneşti, HCL 35/2011, Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
3.
Teren aferent canal beton
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2011 in M.Of. 825 bis din 22-noi-2011

Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic

...LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didacticParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.TITLUL I:Dispozitii generaleArt. 1Prevederile prezentului statut se aplica personalului didactic de predare, didactic auxiliar si de conducere......indeplineste functii de indrumare si de control, precum si celorlalte categorii de personal didactic, nominalizate in statut.Art. 2Prezenta lege reglementeaza:a)functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile specifice personalului didactic si didactic auxiliar, precum si ale celui de conducere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 1997 in M.Of. 158 din 16-iul-1997

Decizia 650/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [cu referire la art. 5 alin. (1^1)-(1^4)], pct. 4 [cu referire la art. 17 lit. a)], pct. 5 [cu referire la art. 35 alin. (1) fraza a doua], pct. 6 [cu referire la art. 39 alin. (1) lit. b), c) şi e)], pct. 10 [cu referire la art. 64 alin. (1)], pct. 11 [cu referire la abrogarea art. 64 alin. (6)], pct. 13 [cu referire la art. 75 alin. (1) lit. d)], pct. 14 [cu referire la art. 75 alin. (2) lit. d)], pct. 15 [cu referire la art. 75 alin. (3)], pct. 17 [cu referire la abrogarea art. 91 alin. (1) lit. c)], pct. 20 [cu referire la art. 96 alin. (4)], pct. 21 [cu referire la art. 100], pct. 22 [cu referire la art. 112^1 alin. (1) şi (2)], pct. 23 [cu referire la art. 112^1 alin. (2^1)], pct. 24 [cu referire la art. 112^1 alin. (3)], pct. 26 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 27 [cu referire la art. 155 alin. (2) şi (3)], art. I pct. 28 [cu referire la art. 159^1], pct. 29 [cu referire la art. 173 alin. (2)-(5)], pct. 30 [cu referire la abrogarea art. 175 alin. (2)], pct. 31 [cu referire la art. 177 alin. (1) lit. b) şi c)], pct. 32 [cu referire la art. 187^1], pct. 33 [cu referire la art. 189 alin. (1) lit. i)], pct. 38 [cu referire la art. 257 alin. (4)], pct. 39 [cu referire la art. 269 alin. (3)], pct. 40 [cu referire la art. 269 alin. (4)-(6)], pct. 41 [cu referire la art. 273 alin. (4)], pct. 42 [cu referire la art. 277 alin. (1)-(3)], pct. 43 [cu referire la art. 277 alin. (3^1) şi (3^2)], pct. 46 [cu referire la art. 290 alin. (3)], pct. 47 [cu referire la art. 291 alin. (1)], pct. 49 [cu referire la art. 295 alin. (3)], pct. 50 [cu referire la art. 297 alin. (1)], pct. 51 [cu referire la art. 297 alin. (3)], pct. 52 [cu referire la abrogarea art. 298], pct. 53 [cu referire la art. 308 alin. (3) şi (4)], pct. 54 [cu referire la art. 309] şi pct. 62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma ''probe certe''] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii

...62 [cu referire la art. 367 alin. (6)], art. II [cu referire la sintagma "probe certe"] şi art. III din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a legii în ansamblul său
Valer Dorneanu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 februarie 2019 in M.Of. 97 din 07-feb-2019