Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 11495 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.455 acte

Regulamentul 3/1996 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a centralei Incidentelor de Plati

...nr............................... Suma ...............................leiemis la ............................(localitatea) (Data emiterii)Compensabil la ............................................ Suma .....................................leirefuzataTRAGATOR ................................................ BENEFICIAR ......................................NR: Reg. Com. ............................................ Nr. REG:/Cod num. ............................Com./ Pers. ......................................Cod.fiscal ................................................... Cont nr. . ........................................Cod numeric personal ................................. Deschis la ......................................Cont nr. ...................................................... Cod ....................................................3.MOTIVUL REFUZULUI LA PLATA<> cec emis fara autorizarea trasului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 august 1996 in M.Of. 190 din 15-aug-1996

Ordinul 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

...cu personalul, din care:
28
10.099
- cheltuieli sociale prevăzute de art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:
29
2.000
- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)
30
- tichete cadou (cf...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 aprilie 2008 in M.Of. 309 din 21-apr-2008

Ordonanta urgenta 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn vederea susţinerii Programului de guvernare şi pentru corelarea unor dispoziţii din legislaţia fiscală, se impune adoptarea în regim de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2005 in M.Of. 464 din 01-iun-2005

Ordonanta urgenta 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalÎn vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României în Scrisoarea de intenţie şi în Memorandumul tehnic de înţelegere încheiate ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2011 in M.Of. 938 din 30-dec-2011

Ordinul 300/2004 pentru aprobarea declaraţiilor de înregistrare a contribuabililor şi a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal

...din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 188 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor:- Declaraţie de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 martie 2004 in M.Of. 202 din 08-mar-2004

Ordonanta 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

...ORDONANŢĂ nr. 16 din 30 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetareÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 august 2013 in M.Of. 490 din 02-aug-2013

Ordinul 805/1999 privind formularele tipizate pentru impozite si taxe locale

...file (original şi 2 copii de culori diferite)
x
JUDEŢUL.....................................................
CONTRIBUABIL.........................................
SEDIU...........................................................
......................................................................
Telefon: .........................................................
Nr. din Rg. Comerţ.................Data:................
BANCA/CONT ............................................
COD FISCAL.................................................
Verificat de .........................................................
(organ de specialitate) ..........................................
Nr. şi data înregistrării: .........................................
............................................................................
Semnătura
.............................................................................
(ştampila)
Adresa imobil: ..........................
Judeţ ........................................
Localitate: .................................
Str. ...........................................
Nr. ............................................
PARTEA 1:DECLARAŢIE......Procesul-verbal se foloseşte adaptat şi pentru mediul rural şi se întocmeşte în două exemplare, un exemplar rămâne la organul fiscal, iar cel de-al doilea exemplar se înmânează la contribuabilului.**) Se aplică norma pentru construcţia la subsolul căreia este amplasat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 1999 in M.Of. 482 bis din 05-oct-1999

Ordinul 19a/6283/1999 privind formularele tipizate pentru impozite si taxe locale

...file (original şi 2 copii de culori diferite)
x
JUDEŢUL.....................................................
CONTRIBUABIL.........................................
SEDIU...........................................................
......................................................................
Telefon: .........................................................
Nr. din Rg. Comerţ.................Data:................
BANCA/CONT ............................................
COD FISCAL.................................................
Verificat de .........................................................
(organ de specialitate) ..........................................
Nr. şi data înregistrării: .........................................
............................................................................
Semnătura
.............................................................................
(ştampila)
Adresa imobil: ..........................
Judeţ ........................................
Localitate: .................................
Str. ...........................................
Nr. ............................................
PARTEA 1:DECLARAŢIE......Procesul-verbal se foloseşte adaptat şi pentru mediul rural şi se întocmeşte în două exemplare, un exemplar rămâne la organul fiscal, iar cel de-al doilea exemplar se înmânează la contribuabilului.**) Se aplică norma pentru construcţia la subsolul căreia este amplasat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 1999 in M.Of. 482 bis din 05-oct-1999

Norme Metodologice din 2003 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

...se efectueaza, direct catre populatie, atât livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care este obligatorie emiterea de facturi fiscale, cât si livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care nu exista aceasta obligatie, utilizatorii pot emite pentru încasarea facturilor bon fiscal în locul chitantei cod 14-4-1.Art. 4(1)Agentii economici care efectueaza atât activitati de vânzare cu amanuntul, cât si cu ridicata...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 mai 2003 in M.Of. 319 din 12-mai-2003

Ordinul 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu

...prin Legea nr. 105/2006,având în vedere dispoziţiile art. 196 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea......Legea nr. 105/2006.
Perioada pentru care au fost calculate obligaţiile
Cuantumul sumei datorate
TOTAL GENERAL:
1) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.2) Stabilit conform...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 august 2006 in M.Of. 728 din 25-aug-2006