Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 226348 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.763 acte

Regulamentul 882/29-apr-2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor

...REGULAMENTUL (CE) NR. 882/2004 din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelorPARLAMENTUL EUROPEAN......Consiliului din 26 aprilie 2004.întrucât:(1)Hrana pentru animale şi produsele alimentare ar trebui să fie sigure şi sănătoase. Legislaţia comunitară cuprinde un ansamblu de norme care vizează să garanteze atingerea acestui obiectiv. Aceste norme se aplică şi producţiei şi......introducerii pe piaţă atât a hranei pentru animale, cât şi a produselor alimentare.(2)Normele de bază cu privire la legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare sunt stabilite de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 987/16-sep-2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

...un răspuns în timp util la solicitările formulate de acestea. Răspunsul ar trebui furnizat cel târziu în termenele prevăzute de legislaţia privind asigurările sociale din statul membru în cauză, în cazul în care sunt prevăzute astfel de termene. Ar fi de dorit ca statele membre ale căror legislaţii privind asigurările sociale nu prevăd astfel de termene să ia în considerare posibilitatea de a adopta dispoziţii în acest sens......de familie ai acesteia, cu scopul de a stabili care este instituţia competentă, mai exact care este instituţia a cărei legislaţie se aplică în acel caz sau care este responsabilă de plata anumitor prestaţii. Ar trebui să se instituie calitatea provizorie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 octombrie 2009 in Jurnalul Oficial 284L

Ordinul 6/2003 privind stabilirea Clauzelor contractuale standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana

...Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea românăÎn temeiul Hotărârii Senatului României......Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere, poate autoriza transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, atunci când operatorul oferă garanţii......nr. 551 din 29 ianuarie 2003 privind clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal către statele a căror legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, având în vedere exigenţa elaborării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 martie 2003 in M.Of. 151 din 10-mar-2003

Decizia 167/2006 privind aprobarea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română

...Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea românăAvând în vedere prevederile art......Personal, în calitate de autoritate de supraveghere, poate autoriza transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, atunci când operatorul oferă garanţii......date cu caracter personal de la un operator stabilit în România către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română,pentru implementarea prevederilor Directivei Parlamentului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 ianuarie 2007 in M.Of. 6 din 04-ian-2007

Decizia 414/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
Augustin Zegrean
- preşedinte
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria
......fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stata sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, excepţie ridicată de Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Călăraşi în Dosarul nr. 3.197/2/2014 al......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Excepţia a fost ridicată de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Călăraşi într-o cauză având ca obiect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 iulie 2015 in M.Of. 576 din 31-iul-2015

Acord din 19-oct-2018 DE PARTENERIAT VOLUNTAR între Uniunea Europeană şi Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislaţiei, guvernanta şi schimburile comerciale în sectorul forestier

...mod, de a promova comerţul cu produse din lemn din păduri gestionate în mod durabil şi recoltate în conformitate cu legislaţia naţională a ţării de recoltare.(2)De asemenea, prezentul acord oferă o bază de dialog şi cooperare între părţi pentru......mod legal" (denumit în continuare şi "lemn legal") înseamnă produse din lemn recoltate sau importate şi produse în conformitate cu legislaţia Vietnamului prevăzută în anexa II şi cu alte dispoziţii relevante ale prezentului acord, iar în cazul lemnului importat înseamnă produse din lemn recoltate, produse şi exportate în conformitate cu legislaţia relevantă a ţării de recoltare şi cu procedurile prezentate în anexa V;(k)"punere în liberă circulaţie" înseamnă un regim...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 147L

Regulamentul 142/25-feb-2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată

...coincinerare a subproduselor de origine animală sau a produselor derivate ar trebui să fie reciclate sau eliminate în conformitate cu legislaţia de mediu a Uniunii, deoarece legislaţia respectivă permite în special utilizarea componentei fosforice a cenuşilor în îngrăşăminte şi returnarea cenuşii rezultate din incinerarea animalelor de companie......să includă unităţile sau instalaţiile în care se efectuează operaţiuni care implică manipularea subproduselor de origine animală în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară a Uniunii, cu excepţia manipulărilor subproduselor de origine animală în cursul activităţilor curative desfăşurate de medici veterinari particulari...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 februarie 2011 in Jurnalul Oficial 54L

Legea 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

...de persoane, ajungând la 1,25 milioane în primul trimestru al anului 2011). Până la finele lunii august vom îmbunătăţi legislaţia astfel încât ajutoarele de încălzire să fie direcţionate către membrii vulnerabili ai societăţii, generând în acelaşi timp şi economii semnificative......apariţia altor arierate.- La nivel local, noile amendamente aduse legii finanţelor publice locale vor împiedica acumularea de arierate, iar noua legislaţie va fi pusă în aplicare în mod viguros.- În următorii 2 ani, perioada de plată a facturilor depuse în sistemul......în cel al asigurărilor sociale va fi redusă treptat. Directiva UE nr. 7 în acest sens va fi transpusă în legislaţia românească în timp util.- Pentru ÎS, problema arieratelor se va soluţiona prin 6 mecanisme diferite: (i) societăţile neviabile vor fi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2012 in M.Of. 790 din 23-noi-2012

Ordinul 546/2012 privind aprobarea modelului-cadru al convenţiilor încheiate între Oficiul Român pentru Adopţii şi cabinete individuale, cabinete asociate şi societăţi civile profesionale de asistenţa socială şi/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluări în cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare

...raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoareÎn temeiul art. 725 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată......raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.Art. 2Oficiul Român pentru......raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului şi, respectiv, pentru realizarea activităţilor postadopţie prevăzute de legislaţia în vigoare;c)să utilizeze în realizarea noilor evaluări metodele şi tehnicile specifice profesiei, precum şi formularele, instrumentele şi documentele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2012 in M.Of. 226 din 04-apr-2012

Ordinul 3245/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.544/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

...bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publiceÎn temeiul art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea......bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 3 septembrie 2013, se modifică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 octombrie 2013 in M.Of. 660 din 28-oct-2013