Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 747 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.763 acte

Decizia 2009/157/CE/16-iul-2008 privind măsura de ajutor pusă în aplicare de Franţa în favoarea grupului IFP [C 51/05 (ex. NN 84/05)]

...Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii (19) ("recomandarea IMM"). În plus, Franţa reaminteşte jurisprudenţa comunitară, conform căreia deţinerea a 100 % dintr-o filială de către întreprinderea-mamă a acesteia nu este suficientă pentru a demonstra......relativ nesemnificativă şi deschisă tuturor întreprinderilor, astfel încât să concureze direct cu operatorii privaţi pe piaţa procedeelor. UOP reaminteşte că jurisprudenţa comunitară cere ca, din momentul în care statul decide să acţioneze ca operator economic, acesta trebuie să acţioneze în aceleaşi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 februarie 2009 in Jurnalul Oficial 53L

Decizia 168/2002 referitoare la unele masuri luate de Consiliul Concurentei

...Romtelecom planul de afaceri nu ar fi putut fi adoptat, atunci controlul exercitat asupra GOCR ar fi fost control în comun, conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;- GOCH BV a invocat jurisprudenţa Comisiei Europene, deciziile invocate fiind însă nerelevante în speţă, întrucât au ca obiect încheierea unui acord între acţionarul minoritar şi......cel majoritar, în baza căruia aceştia exercită controlul în comun asupra noii entităţi, ceea ce nu a fost cazul în speţă;- GOCH BV a invocat paragraful 34 din Nota Comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 august 2002 in M.Of. 590 din 09-aug-2002

Decizia 388/2018 [A/R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 19 din 18 aprilie 2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii naţionale

...Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele îşi pot constitui comisii comune". Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, Constituţia nu cuprinde o prevedere expresă sau implicită în sensul că se pot constitui comisii speciale comune numai pentru situaţiile în care Parlamentul lucrează în şedinţe comune, stabilind doar posibilitatea constituirii lor. O asemenea reglementare constituţională generală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2018 in M.Of. 532 din 27-iun-2018

Tratat din 25-mar-1957 PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE (VERSIUNE CONSOLIDATĂ)

...11197/07 (JUR 260), să fie anexat prezentului act final:"Avizul Serviciului juridic al Consiliului din 22 iunie 2007Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că supremaţia dreptului comunitar este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Conform Curţii, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunităţii Europene. La data primei hotărâri din cadrul acestei jurisprudenţe consacrate (hotărârea din 15 iulie 1964, în cauza 6/64, Costa/ENEL (1)), supremaţia nu era menţionată în tratat. Situaţia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 326C

Decizia 2010/459/CE/17-sep-2008 privind ajutorul de stat C 61/07 (ex NN 71/07) acordat de Grecia în favoarea Olympic Airways Services/Olympic Airlines

...în faţa creditorilor acordată ambelor întreprinderi este asemănătoare cu protecţia acordată în caz de faliment. În această privinţă există o jurisprudenţă constantă (19) care prevede că, în situaţiile în care un stat membru a creat un sistem care face derogare de la normele dreptului comun în materie de insolvenţă în favoarea unei întreprinderi, un astfel de sistem este considerat ajutor de stat în cazul în......către Fondul IKA şi cu plata prin intermediul tranşelor lunare, Republica Elenă a subliniat că, atât în conformitate cu legislaţia comunitară, cât şi cu jurisprudenţa constantă, plata datoriilor către stat se efectuează în conformitate cu normele din dreptul naţional. Aceasta este...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 august 2010 in Jurnalul Oficial 222L

Decizia 1636/2009 [A] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

...autonome, cu atribuţii proprii, nesusceptibile de transfer. Aşa fiind, referirea autorilor sesizării la tratatele constitutive ale Uniunii Europene şi la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene privind "atribuirea" sau "concesionarea" serviciilor publice, prin raportare la art. 148 alin. (2) din Constituţie, este pur şi simplu......2001.De asemenea, prin aceste texte de lege sunt înfrânte şi prevederile comunitare în materie. Sub acest aspect, este invocată jurisprudenţa în materie a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, concretizată în Hotărârea Comisiei c. Germaniei, din 18 noiembrie 2004, şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 ianuarie 2010 in M.Of. 45 din 20-ian-2010

Decizia 1702/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 şi art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă şi art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...art. 7 şi 8 din Decretul nr. 167/1958 sunt neconstituţionale, în măsura în care sunt interpretate peste normele şi jurisprudenţa comunitară, iar termenul de prescripţie extinctivă curge în pofida faptului că nu se poate imputa vreo culpă creditorului şi chiar în......pronunţe cu privire la următoarele aspecte: care este instanţa naţională competentă să se pronunţe asupra conformităţii unei norme interne cu jurisprudenţa comunitară, dacă se poate reţine existenţa unei fapte ilicite a legiuitorului în condiţiile unei abrogări nelegale şi dacă termenul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2010 in M.Of. 53 din 22-ian-2010

Decizia 25/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

...calitatea de acţionar/asociat la societatea rezultată din reorganizarea unei regii autonome.5. Se arată în acest sens că, prin jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale/judeţene, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive (Decizia nr. 53 din 7......de constituţionalitate, are în vedere toate categoriile de autorităţi ale administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală - consiliile locale (comunale, orăşeneşti şi municipale), consiliile judeţene şi primarii. Însă, prin prisma dispoziţiilor constituţionale şi legale evocate, precum şi a jurisprudenţei Curţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 2019 in M.Of. 128 din 18-feb-2019

Regulamentul 794/21-apr-2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

...şi toate măsurile cu efect echivalent între statele membre, nu poate fi considerat în nici un caz compatibil cu piaţa comună. În consecinţă, pot autorităţile dumneavoastră să garanteze respectarea principiilor prevăzute la punctul 19 din Orientările pentru publicitate şi derivate din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene?|_| da |_| nu5.2.Face măsura vreo trimitere la originea naţională a produselor în cauză?|_| da...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Tratat din 02-oct-1997 DE LA AMSTERDAM DE MODIFICARE A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ, A TRATATELOR DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE ŞI A ALTOR ACTE CONEXE

...angajeaza sa pregateasca studii de evaluare a impactului asupra mediului13.Declaratia privind articolul 7d din Tratatul de instituire a Comunitatii EuropeneDispozitiile articolului 7d din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, referitoare la serviciile publice, se pun în aplicare cu respectarea deplina a jurisprudentei Curtii de Justitie în ceea ce priveste, între altele, principiile egalitatii de tratament, precum si de calitate si de continuitate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 noiembrie 1997 in Jurnalul Oficial 340C