Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4829 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.763 acte

Codul Muncii din 2002 Codul Muncii - proiect

...Codul Muncii - proiectTITLUL I:DISPOZIŢII GENERALECapitolul I:Domeniul de aplicareArt. 1(1)Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 decembrie 2002 in Brosura 0 din 06-dec-2002

Decizia 21/2015 [A] referitoare la examinarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil din 1864 şi art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. (1) şi (4) din Codul muncii, republicat [art. 161 alin. (1) şi (4) din Codul muncii în forma anterioară republicării] şi art. 1088 din Codul civil din 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2006, art. 2 din O.G. nr. 13/2011 şi art. 1535 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), respectiv art. 16 lit. ''a'' din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 171 din Codul muncii, republicat (art. 166 Codul Muncii în forma anterioară republicării)

...în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil din 1864 şi art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. (1) şi (4) din Codul muncii, republicat [art. 161 alin. (1) şi (4) din Codul muncii în forma anterioară republicării] şi art. 1088 din Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 octombrie 2015 in M.Of. 743 din 05-oct-2015

Legea 512/2004 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

...304^20^08:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2005 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program 2005
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5004
Fond aferent salariilor de bază
001
288.235.333
Salarii de merit
......000
35.211.000
36.443.000
ANEXA Nr. 304^20^25:FIŞA BIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIMINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- Capitol 73.04 - - CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI:Cod 20.73.04.0001a)achiziţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2004 in M.Of. 1128 din 30-noi-2004

Legea 380/2005 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006

...821
Programul s-a obţinut din centralizarea a 8 fişe.Notă: Alte surse = Fonduri externe nerambursabile + Venituri proprii ale Insp. Muncii.ANEXA Nr. 303^20^126:- Capitol 68.03 - - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Cod 20.68.03.0001b CNPASFIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIb)dotări independente MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1 Judeţ
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2005 in M.Of. 1150 din 19-dec-2005

Ordinul 1801/1995 privind aprobarea Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si altor obligatii

...fizice
Nr. înregistrare ..............
Rol nr. .................
Data .............
Nr. matricol ..............
Subsemnatul ................ domiciliat în jud. .......... localitatea ........... sector ...... str. .......... nr. .... bl. ... sc. .... et. .... ap. ..... cod poştal ............ salariat/nesalariat, loc de muncă ....................... cont bancarDECLAR PRIN PREZENTA CĂ REALIZEZ VENITURI DIN ÎNCHIRIEREA PROPRIETĂŢII situată în jud. .......... localitatea ........... str. ........ nr. ... bl ..... sc. ...... et. .... ap ...... cod poştal .......... nr. matricol ............ cu suprafaţa de ....... mp, telefon .............I.CLĂDIRI - TERENURIEnumerarea suprafeţelor închiriate sau subînchiriate la adresa de mai
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 noiembrie 1995 in M.Of. 268 din 20-nov-1995

Legea 632/2002 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003

...3/04/20/08:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2003 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE- mii lei -
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
- Denumire indicator - Cod -Program 2003-
+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+
- CHELTUIELI-TOTAL - 5004 - -
-Fond aferent salariilor de bază - 08001 - 266.693.448-
-Salarii de merit - 08002 - 8.000
......Asigurărilor pentru Şomaj
Anexa nr. 3/04/20/30:FIŞA Obiectivului de investiţii: SEDIUL O.M.S.S. BACĂUMINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
Capitol 73.04 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 20.73.04.0013
Tip: A. OBIECTIVE DE
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 decembrie 2002 in M.Of. 871 din 03-dec-2002

Hotarirea 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale

...persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, în urma solicitării unităţii ....................... , cu nr. ............. din ....... , înregistrată la Inspectoratul teritorial de muncă ........... sub nr. ........ din ......... , în perioada ......... am verificat situaţia din teren, constatând următoarele:Unitatea a fost înregistrată la registrul comerţului cu nr. ....... , având codul unic de înregistrare nr. ..... , are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în condiţii speciale,|________________________|sediul în localitatea ........... , str. ......... nr. ....... , judeţul/sectorul .......... , şi activitatea efectivă în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 septembrie 2003 in M.Of. 645 din 10-sep-2003

Legea 744/2001 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

...alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp.PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUANEXA Nr. 11:MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALEBUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002
Denumirea indicatorilor
Cod
2002
Program
A
B
1
VENITURI - TOTAL
114.352.815.656
I. VENITURI CURENTE
114.352.815.656
A. VENITURI
......de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale
09
995.751.844
EXCEDENT/ DEFICIT
0
ANEXA Nr. 12:MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALESINTEZA
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002- detalierea fondurilor pe surse şi pe titluri de
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 decembrie 2001 in M.Of. 785 din 11-dec-2001

Legea 26/1967 privind concediul de odihna al angajatilor

...Art. 11(1)Angajatii care, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi inceteaza activitatea ca urmare a desfacerii contractului de munca in temeiul art. 1 sau art. 20 lit. e, f ori g din Codul muncii, vor primi in primii 2 ani dupa reincadrare concediul prevazut la art. 1 redus la durata minima. In anii urmatori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 1967 in B.Of. 113 din 28-dec-1967

Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

...salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.(2)Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.(3)Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 octombrie 2005 in M.Of. 907 din 11-oct-2005