Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1334 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.763 acte

Norma din 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare

...13:DECLARAŢIA debitelor existente la data de 31.03.2001A.Date de identificare angajator
Denumire angajator
CNP angajator
Cod fiscal
Nr. înreg. Oficiul Registrul Comerţului
Cod CAEN
B.Debite existente la 31.03.2001
Fondul
Contribuţii
Majorări
Penalităţi
Total
1
2
3
4
5=2+3+4
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2001 in M.Of. 237 din 10-mai-2001

Ordinul 423/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

...mai fi depuse la încheierea contractelor, cu excepţia celor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.- Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiinţare nr. conform prevederilor legale în vigoare,- Codul unic de înregistrare nr. .........,- Certificat de înscriere de menţiuni, cu evidenţierea reprezentantului legal şi a codurilor CAEN pentru toate categoriile de activităţi pentru care se solicită intrarea în contract cu casa de asigurări de sănătate- Contul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2013 in M.Of. 174 bis din 29-mar-2013

Ordinul 191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

...mai fi depuse la încheierea contractelor, cu excepţia celor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată.- Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiinţare nr. conform prevederilor legale în vigoare,- Codul unic de înregistrare nr. .........,- Certificat de înscriere de menţiuni, cu evidenţierea reprezentantului legal şi a codurilor CAEN pentru toate categoriile de activităţi pentru care se solicită intrarea în contract cu casa de asigurări de sănătate- Contul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2013 in M.Of. 174 bis din 29-mar-2013

Legea 47/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Administraţia Naţională a Drumurilor din România''

...repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea autostrăzilor şi drumurilor naţionale în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei; codurile aferente acestor activităţi sunt următoarele:1. cod CAEN 4523 - construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodromuri şi baze sportive;2. cod CAEN 4525 - alte lucrări speciale de construcţii;3. cod...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 martie 2004 in M.Of. 257 din 23-mar-2004

Ordinul 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

...şi conducerea misiunilor diplomatice şi consulare în străinătate sau la birourile organizaţiilor internaţionale, vezi 75.21TABEL DE CONVERSIE ÎNTRE CAEN ŞI CAEN rev. 1
CAEN
CAEN rev. 1
Tip modificare
Nivel
A
A
Agregare (A+B)=A
Secţiune
B
C
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2002 in M.Of. 908 din 13-dec-2002

Hotarirea 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

...detaliere, insa trunchiul diviziunilor este neschimbat, pastrandu-se codificarea identica pentru a se asigura o cat mai larga identitate de coduri de la nivel de diviziune in jos.(2)DELIMITARI SECTORIALE ALE CLASIFICARII ACTIVITATILORCAEN permite clasificarea tuturor activitatilor in categorii, dar impune o serie de limitari si conventii care tin de natura bunurilor si......doar trei puncte de abordare:- in primul rand, aceasta clasificare raspunde obiectivelor economico-sociale asa cum sunt detaliate ele in CAEN, cu determinarea activitatii principale, pornind de la informatiile furnizate de unitati, care face posibila gruparea unor indicatori dupa criterii omogene...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 noiembrie 1997 in M.Of. 301 din 05-nov-1997

Ordinul 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...entităţi supuse regimului transparenţei fiscale |_| modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii |_|
4. Obiectul principal de activitate |______________| Cod CAEN |_|_|_|_|
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa |_________|
6. Documentul de
......entităţi supuse regimului transparenţei fiscale |_| modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii |_|
4. Obiectul principal de activitate |_______________| Cod CAEN |_|_|_|_|
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa |_________|
6. Documentul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2012 in M.Of. 72 din 30-ian-2012

Ordinul 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

..._|_|
101
|_| Declaraţie rectificativăSe completează cu X în cazul declaraţiilor rectificativeA.Date de identificare a plătitorului
Cod de identificare fiscală: |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod CAEN |_|_|_|_|
Denumire
Judeţ ........... Localitate ........... Stradă ........... Număr ........... Bloc ........... Scară ......
Ap. ....... Cod poştal ........... Sector .......... Telefon ........... Fax ........... E-mail ...........
B...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2012 in M.Of. 887 din 27-dec-2012

Hotarirea 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

...finanţelor,
Varujan Vosganian
ANEXA Nr. 1:LISTA sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumire cod CAEN
SECŢIUNEA A - AGRICULTURA, SILVICULTURA ŞI PESCUIT
1
01
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
2
02
Silvicultură şi exploatare forestieră
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2008 in M.Of. 897 din 30-dec-2008

Norme Metodologice din 2003 de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice

..._|_|_|_|_|_|_|_|_|domiciliul: Judeţul/Municipiul ............................ Localitatea .......................... Str. ............................ Nr. ......... Bl ............. , Sc. ........... Et. ...... , Ap ....... , Sector ...... , cod poştal ................. telefon ..................................3.Obiectul activităţii(Conform clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 1) ...........................................3.1.Activitatea principală: .........................................................|_|_|_|_|3.2.Activităţi secundare:a).......................................................................................|_|_|_|_|b......îmi extind activitatea, voi face noua declaraţie pe propria răspundere, corespunzătoare noilor condiţii;
4.
activităţile pe care le efectuez sunt:
Codul CAEN Rev 1
...................................
Denumirea Activităţi:
.................................
Semnătura/ştampila,
* Declaraţia pe propria răspundere privind respectarea normelor de protecţia muncii se va întocmi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 2003 in M.Of. 108 din 20-feb-2003