Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 5101 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.397 acte

Decizia 651/2017 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) şi ale art. 439 alin. (4^1) teza a doua din Codul de procedură penală

...casaţie împotriva soluţiilor pronunţate ca urmare a aplicării procedurii privind recunoaşterea învinuirii poate constitui premisa unor viitoare condamnări ale statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, având în vedere jurisprudenţa acesteia în materia încălcării prevederilor art. 6 din Convenţie privind dreptul la un proces echitabil, drept consacrat şi de art......585 din 2 august 2016, paragraful 31, şi Decizia nr. 369 din 30 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 20 iulie 2017, paragraful 19).20. Raportat la specificul cauzei de faţă, Curtea observă că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 decembrie 2017 in M.Of. 1000 din 18-dec-2017

Decizia 681/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind Codul administrativ al României

...contravine art. 61 alin. (2) şi art. 75 din Constituţie, referitoare la principiul bicameralismului, astfel cum a fost dezvoltat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale.60. Încălcarea art. 1 alin. (5) şi a art. 141 din Constituţie. Un ultim argument referitor la neconstituţionalitatea extrinsecă a Legii privind Codul administrativ al României vizează lipsa solicitării avizului Consiliului Economic şi Social, necesitate rezultată din prevederile art. 2 alin. (1) şi alin. (2) lit......în condiţiile în care Parlamentul a trimis legea spre promulgare în data de 12 iulie 2018, în aceeaşi zi Preşedintele României fiind informat, prin adresa Curţii Constituţionale, şi cu privire la declanşarea controlului a priori asupra respectivei legi, în baza sesizării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2019 in M.Of. 190 din 11-mar-2019

Decizia 145/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

...Române şi faptul că modificările aduse acestui act normativ sunt propuse de iniţiatori pentru îmbunătăţirea mecanismelor de care dispune Poliţia Română în asigurarea ordinii publice, domeniul actului normativ se încadrează în domeniul pentru care competenţa de avizare aparţine Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, având în vedere şi considerentele dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. În acest sens, Curtea a constatat că realizarea securităţii naţionale nu reprezintă o proiecţie viitoare, ci este un......legi sau propunerile legislative au fost adoptate.23. De asemenea, nu se poate reţine consecinţa încălcării principiului bicameralismului. Pe cale jurisprudenţială (a se vedea Decizia Curţii Constituţionale nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 aprilie 2019 in M.Of. 319 din 24-apr-2019

Decizia 513/2017 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (1) şi (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi art. 349 alin. (1) din Codul penal

...ce intră în sfera ilicitului penal.20. Prin Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 14 martie 2016, paragrafele 39-42, Curtea a realizat o sinteză a jurisprudenţei sale în ceea ce priveşte acest principiu. Astfel, referitor la cerinţele de claritate, precizie şi previzibilitate ale legii procesual penale......instanţa de contencios constituţional a statuat, în mod repetat, în jurisprudenţa sa, obligaţia legiuitorului de a edicta norme clare, precise şi previzibile. Prin Decizia nr. 553 din 16 iulie 2015, publicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iulie 2017 in M.Of. 578 din 19-iul-2017

Decizia 17/2015 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind securitatea cibernetică a României

...civile, care să funcţioneze integral pe baza controlului democratic, şi nu ar trebui să desfăşoare activităţi în domeniul informaţiilor", Parlamentul României acordă acces nelimitat şi nesupravegheat la toate datele informatice deţinute de persoane de drept public şi privat unor instituţii care nu îndeplinesc niciuna din condiţiile de mai sus. Faptul că în jurisprudenţa recentă a Curţii Constituţionale aceasta a declarat neconstituţionalitatea a două legi care, în esenţă, încălcau aceleaşi drepturi ca şi legea......priveşte dispoziţiile art. 1 alin. (3), teza întâi din Constituţie, care consacră principiul statului de drept, Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa (a se vedea Decizia nr. 70 din 18 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial at României, Partea I, nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2015 in M.Of. 79 din 30-ian-2015

Norma din 2005 privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule

...însă nu mai mult decât salariul de bază minim brut pe economie;f)daunele morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România;2.în caz de deces:a)cheltuielile de înmormântare, inclusiv pentru piatra funerară, precum şi cele efectuate cu îndeplinirea ritualurilor......prevăzute la pct. 1, dacă acestea au fost cauzate de producerea accidentului;d)daunele morale: în conformitate cu legislaţia şi jurisprudenţa din România.SECŢIUNEA C:Stabilirea despăgubirilor în cazul avarierii sau al distrugerii bunurilor, altele decât cele prevăzute la secţiunile A...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2005 in M.Of. 615 din 15-iul-2005

Decizia 975/2010 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

...în cauza de faţă, obiecţia de neconstituţionalitate tinde la verificarea conformităţii legii cu Constituţia, ceea ce este inadmisibil. Se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 419 din 18 iulie 2005, potrivit căreia numai Preşedintele României ar putea sesiza Curtea Constituţională pentru ca aceasta să verifice modul în care Parlamentul a pus de acord legea sau......de la depunere.(5) După împlinirea termenelor prevăzute la alin. (3) legea se trimite, sub semnătura preşedintelui Camerei Deputaţilor, Preşedintelui României în vederea promulgării".Cu privire la modul de calcul al termenelor pe zile prevăzute de textele legale citate, Curtea Constituţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 august 2010 in M.Of. 568 din 11-aug-2010

Decizia 130/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni contra Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze o oarecare stabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2012 in M.Of. 290 din 03-mai-2012

Decizia 366/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

...Financiare] şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene [instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice].30. Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale referitoare la art. 115 alin. (4) din Constituţie (spre exemplu, Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005), Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă în următoarele condiţii, întrunite în mod......ţării". Dispoziţiile art. 115 din Constituţie atribuie Guvernului, autoritate constitutivă a puterii executive, dreptul de a legifera alături de Parlamentul României. Insă prevederile constituţionale stabilesc cadrul şi limitele exercitării acestui drept, condiţionând legitimitatea şi deci constituţionalitatea ordonanţelor Guvernului de îndeplinirea unor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2014 in M.Of. 644 din 02-sep-2014

Decizia 642/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni împotriva Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, 2000, Burghelea împotriva României, 2009, Kaya împotriva României, 2006, Beian împotriva României, 2007), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze o oarecare stabilitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2012 in M.Of. 494 din 18-iul-2012