Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 643 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.455 acte

Decizia 15/2018 [A] privind interpretarea dispoziţiilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a stabili dacă recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestaţii de asigurări sociale în temeiul unei hotărâri judecătoreşti desfiinţate în calea de atac se poate face de casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit care să constituie titlu executoriu, în condiţiile acestui text

...acest sens, şedinţa de unificare a practicii din luna octombrie 2016, în cadrul Secţiei a VII-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Bucureşti), fără să se poată constata cristalizarea unei jurisprudenţe suficient de bine închegate care să lipsească de obiect şi efect real, util, prezenta sesizare.21. Se menţionează ca jurisprudenţă......din Codul de procedură civilă, şi că organul teritorial de pensii este obligat la urmarea acestei din urmă proceduri.VII. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materie33. Jurisprudenţa Curţii de Apel Bucureşti - instanţa de trimitere a comunicat următoarele:La nivelul Secţiei a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2018 in M.Of. 302 din 04-apr-2018

Legea 300/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;(ii)drept penal;(iii)drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii;b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;d) procedura civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2011 in M.Of. 925 din 27-dec-2011

Regulament din 2012 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

...drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;(ii)drept penal;(iii)drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii;b)jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;c)jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;d)procedura civilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 februarie 2012 in M.Of. 112 din 13-feb-2012

Regulament din 2007 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din Ministerul Justiţiei

...temă la alegerea candidatului, din următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, procedura civilă, procedura penală.(3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 martie 2007 in M.Of. 194 din 21-mar-2007

Regulament din 2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

...temă la alegerea candidatului, din următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, procedura civilă, procedura penală.(3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iunie 2011 in M.Of. 441 din 23-iun-2011

Regulament din 2017 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului de specialitate juridică, cu funcţii de execuţie, asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune

...temă la alegerea candidatului, din următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, procedura civilă, procedura penală.(3...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2017 in M.Of. 207 din 27-mar-2017

Directiva 2011/36/UE/05-apr-2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului

...persoane traficate dependente, se încadrează în definiţia traficului de fiinţe umane doar atunci când sunt întrunite toate elementele care caracterizează munca sau serviciul forţat. În lumina jurispru-denţei relevante în domeniu, valabilitatea oricărui posibil consimţământ al persoanei de a presta o astfel de muncă sau un astfel de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 aprilie 2011 in Jurnalul Oficial 101L

Decizia 82/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. c) şi art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...doua din Codul muncii, a reţinut că aceste dispoziţii legale "sunt menite să asigure soluţionarea cu celeritate a conflictelor de muncă, în primul rând, în interesul salariatului, al apărării raporturilor de muncă şi al exercitării dreptului la muncă".Întrucât în cauza de faţă nu au fost aduse elemente noi de natură să reconsidere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2008 in M.Of. 161 din 03-mar-2008

Decizia 95/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (2), art. 267 şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...textul de lege nu produce nicio dificultate pentru angajator, cerându-i doar atenţie şi responsabilitate.Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa că raporturile juridice de muncă trebuie să se desfăşoare într-un cadru legal, pentru a fi respectate drepturile şi îndatoririle, precum şi interesele legitime ale......respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (2), art. 267 şi 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, constatând că nu sunt încălcate dispoziţiile constituţionale invocate de autorul excepţiei.Întrucât în cauza de faţă nu au fost aduse...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 februarie 2008 in M.Of. 153 din 28-feb-2008

Decizia 168/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 alin. 3 din Codul familiei

...de actuala realitate socială, în care astfel de debitori pot realiza şi alte categorii de venituri, în afara celor din muncă.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 31 octombrie......normă specială ce determină plafonul maxim al întreţinerii pentru cazul în care executarea obligaţiei se face exclusiv asupra câştigului din muncă al părintelui.Cele statuate în decizia menţionată îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză, deoarece nu au intervenit elemente noi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 martie 2006 in M.Of. 269 din 24-mar-2006