Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 130 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.842 acte

Ordinul 3805/2015 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Bel Sorriso'' din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Bel Sorriso'' din localitatea Voluntari

...preuniversitar particular Şcoala Primară "Bel Sorriso" din localitatea Voluntari,_______*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.359/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 mai 2015 in M.Of. 343 din 19-mai-2015

Decizia 184/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...nr. 119/2010, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, aprobată prin Legea nr. 109/2012. Or, pentru existenţa «lucrului judecat», potrivit art. 1.201 din Codul civil, este nevoie de o triplă identitare: de părţi, de obiect şi de cauză, care nu se regăseşte în situaţia analizată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2015 in M.Of. 377 din 29-mai-2015

Decizia 163/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37^1 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

...cheltuielilor de transport pentru activitatea prestată de acesta în cadrul formării profesionale iniţiale în perioada 29 aprilie 2010 - 24 mai 2012. Temeiul legal al cererii de chemare în judecată l-au constituit dispoziţiile Codului civil 1864 şi 2009, după caz, referitoare la plata nedatorată şi îmbogăţirea fără justă cauză, precum şi art. 371 alin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iunie 2016 in M.Of. 432 din 09-iun-2016

Decizia 3/2016 [A] privind dispoziţiile art. 24 alin. (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, introduse prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

...vigoare a normei de modificare.10. Aceeaşi afirmaţie este susţinută şi prin referire la prevederile art. 6 alin. (5) din Codul civil, art. 11 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare (denumită...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2016 in M.Of. 243 din 01-apr-2016

Legea 46/2008 privind Codul silvic - Republicare

...2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 19 iulie 2010;- Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2012;- Legea nr. 187/2012 pentru punerea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2015 in M.Of. 611 din 12-aug-2015

Decizia 13/2019 [A] referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...1) din Legea nr. 71/2011, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, începând cu 20 aprilie 2012, "Dispoziţiile Codului civil privitoare la dobândirea drepturilor reale imobiliare prin efectul înscrierii acestora în cartea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iunie 2019 in M.Of. 440 din 03-iun-2019

Contract-Cadru din 2019 de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale şi furnizorii de gaze naturale sau clienţii finali eligibili

...Art. 1(1)Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în celelalte reglementări incidente sectorului gazelor naturale.(2)Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), şi ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 martie 2019 in M.Of. 206 din 15-mar-2019

Decizia 18/2016 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Piteşti privind competenţa funcţională a tribunalelor specializate (Argeş, Cluj, Mureş) în soluţionarea litigiilor cu profesionişti, altele decât cele la care se referă art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, competenţă determinată exclusiv de calitatea de profesionist (fost comerciant) a părţilor procesului civil, în raport şi cu prevederile art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama de lipsa unui criteriu legal pentru atribuirea competenţei în aceste litigii

...vigoare a actualului Cod civil, a Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, şi, ulterior, a actualului Cod de procedură civilă şi a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 aprilie 2017 in M.Of. 237 din 06-apr-2017

Initiativa Legislativa din 2019 Proiect de lege privind valorificarea experienţei profesionale acumulată de persoanele de vârsta a III-a prin angajarea în sectorul privat

...foloseşte sintagma "societăţi comerciale", iar pentru respectarea terminologiei actuale a Legii nr. 31/1990 privind societăţile, în acord cu terminologia Codului civil şi cu prevederile art. 77 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, ar fi trebuit folosită sintagma "societăţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 februarie 2019 in M.Of. 122 din 15-feb-2019

Ordinul 222/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele produselor standardizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

...decât cele prevăzute la art. 5 şi 6, sunt definite conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Codului Reţelei de gaze naturale, Codului civil, precum şi altor acte normative specifice şi incidente sectorului gazelor naturale în vigoare.SECŢIUNEA 4:Legislaţie de referinţăArt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 decembrie 2018 in M.Of. 1094 din 22-dec-2018