Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 114 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.663 acte

Regulamentul 193/11-mar-2009 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii

...pentru testare şi materiale (American Society of Testing and Materials) (denumită în continuare "ASTM") D6751.(4)Guvernul SUA a furnizat Codul administraţiei fiscale complet actualizat pentru reflectarea întregii legislaţii fiscale în vigoare până la 15 decembrie 2006 (versiunea decembrie 2006), relevantă pentru actuala PA.(18...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 martie 2009 in Jurnalul Oficial 67L

Regulament din 2007 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

...auditul bazelor de date prin verificarea coerenţei şi consistenţei datelor transmise de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;c)actualizează informaţiile din registrul central computerizat al comerţului;d)monitorizează transmisiile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale - Ministerul Economiei şi Finanţelor în procesul de înregistrare fiscală şi obţinerea codului unic de înregistrare de la Ministerul Economiei şi Finanţelor;e)procesează informaţiile cuprinse în bazele de date accesate prin serviciile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2007 in M.Of. 652 din 25-sep-2007

Regulamentul 3/2004 privind plata compensaţiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...de ..................................... .În sprijinul cererii anexam următoarele acte:- ..................................- ..................................Data,Semnătura şi ştampila,_____1) Se va completa cu denumirea, sediul social, codul actualizat de înregistrare fiscală, respective codul unic de înregistrare şi tipul de societate/entitate înscris la Oficiul Registrului Comerţului sau orice act de înregistrare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 septembrie 2004 in M.Of. 844 din 15-sep-2004

Norma 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

...declaraţiile nominale de asigurare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 431 alin. (7) din Lege, instituţia de evidenţă actualizează TEC."11.La articolul 11 alineatul (2), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) codul de identificare fiscală al angajatorului;..................e) numele şi prenumele participantului, astfel cum au fost raportate în documentele de asigurare;"12.La articolul 11...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2012 in M.Of. 227 din 04-apr-2012

Hotarirea 797/2013 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, a cărui valoare de inventar se actualizează
Nr. M.F.P. inventar
Codul de clasificare
Denumirea
Persoana juridică ce administrează imobilul
Descrierea tehnică (pe scurt)
Adresa
Valoarea de inventar actualizată (lei)
38147
8
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 octombrie 2013 in M.Of. 645 din 21-oct-2013

Ordinul 2394/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene

...a anului următor, va notifica asupra acestui fapt respectivii contribuabili. Prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(4) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se actualizează anual şi se publică, până la data de 30 noiembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 octombrie 2010 in M.Of. 683 din 08-oct-2010

Ordinul 2395/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti

...a anului următor, va notifica asupra acestui fapt respectivii contribuabili. Prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(4) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 şi 11 se actualizează anual şi se publică, până la data de 30 noiembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 octombrie 2010 in M.Of. 683 din 08-oct-2010

Ordinul 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

...statistice
Se indică informaţii de identificare a operatorului economic care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.
Cod de identificare al partenerului comercial
Se indică codul de identificare fiscală al partenerului comercial din Uniunea Europeană, către care sunt expediate fizic bunurile. Acest câmp va fi completat
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 noiembrie 2014 in M.Of. 854 din 24-noi-2014

Hotarirea 1043/2018 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău

...DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, pentru care se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar
Nr. M.F.P.
Codul de clasificare
Denumirea
Adresa
Descrierea tehnică
Persoana juridică ce administrează imobilul
(CUI)
Valoarea de inventar actualizată
- lei -
108.016
8
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 ianuarie 2019 in M.Of. 12 din 07-ian-2019

Ordinul 1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare

...de valorificare se poate relua oricând, potrivit legii. Dispoziţiile art. 249 şi art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.5.25.Pe măsura primirii ofertelor, organul de executare va constitui/va actualiza baza de date cu privire la potenţialii ofertanţi, ce cuprinde informaţii referitoare la datele de identificare ale acestora şi categoriile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 mai 2017 in M.Of. 398 din 26-mai-2017