Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 21395 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.455 acte

Ordinul M.75/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale

...natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, acordarea consultanţei de specialitate şi avizarea juridică a actelor şi măsurilor dispuse de comandanţi/şefi în scopul asigurării legalităţii actului de comandă/conducere, precum şi prin participarea la procesul de elaborare şi adoptare a actelor normative.Art. 2(1)Activitatea legislativă şi de asistenţă juridică se realizează de către consilieri juridici: ofiţeri şi personal civil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 august 2009 in M.Of. 541 din 04-aug-2009

Hotarirea 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

...valorilor, principiilor şi regulilor etice explicite (coduri de etică, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite (cultura organizaţională), fie prin prisma consecinţelor acţiunilor înseşi;- comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct......tehnice, precum dezvoltarea platformei consultare.gov.ro, soluţie de creştere a predictibilităţii şi de urmărire a procesului de elaborare a actelor normative de la nivelul executivului. În plus, în completarea standardului de publicare a informaţiilor de interes public prevăzute în anexa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 august 2016 in M.Of. 644 din 23-aug-2016

Ordonanta urgenta 57/2019 privind Codul administrativ

...24.v) demnitarii - persoane care exercită funcţii de demnitate publică în temeiul unui mandat, potrivit Constituţiei, prezentului cod şi altor acte normative;25.x) descentralizarea - transferul de competenţe administrative şi financiare de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice din......instituţiile publice;27.z) funcţia de demnitate publică - ansamblul de atribuţii şi responsabilităţi stabilite prin Constituţie, legi şi/sau alte acte normative, după caz, obţinute prin învestire, ca urmare a rezultatului procesului electoral, direct sau indirect, ori prin numire;28.w...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2019 in M.Of. 555 din 05-iul-2019

Decizia 790/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. c), art. 5 alin. (1) lit. i), art. 18, art. 53 pct. 17 (referitor la introducerea art. 344 şi art. 345 în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) şi art. 53 pct. 21 (referitor la modificarea art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) şi ale art. 63 din lege

...neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. c), art. 5 alin. (1) lit......neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecţie formulată de 90 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2018 in M.Of. 1086 din 21-dec-2018

Legea 71/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

...a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normativeParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2013 in M.Of. 171 din 29-mar-2013

Hotarirea 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007

...coerentAsigurarea finalităţii procesului de reformă depinde în mod esenţial de realizarea unui cadru legislativ coerent, în sensul corelării tuturor actelor normative ce vor fi adoptate sau modificate, precum şi a eliminării neconcordanţelor şi paralelismelor în elaborarea acestora.Modificările legislative vor viza......prevăzute să intre în vigoare până la sfârşitul lunii iunie 2005.Vor fi avute în vedere şi modificări aduse altor acte normative, a căror modernizare are incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi asupra aplicării corespunzătoare a acquis-ului comunitar, de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2005 in M.Of. 273 din 01-apr-2005

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice

...Art. 2(1)Direcţia generală desfăşoară, potrivit legii şi prezentului regulament, activităţi referitoare la elaborarea, avizarea şi promovarea proiectelor de acte normative, asigurarea legalităţii derulării raporturilor în relaţia ministerului cu Parlamentul şi cu Guvernul, reprezentarea şi apărarea intereselor ministerului în faţa instanţelor......Art. 5(1)Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente:a)conducerea direcţiei generale;b)Serviciul elaborare şi avizare acte normative în domeniul securităţii naţionale şi relaţia cu Guvernul;c)Serviciul elaborare şi avizare acte normative pentru administraţia publică;d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iunie 2011 in M.Of. 400 din 08-iun-2011

Ordonanta urgenta 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelorŢinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 iulie 2005 in M.Of. 573 din 04-iul-2005

Ordonanta urgenta 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normativeÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Art. I(1)Cota......încasarea obligaţiilor prevăzute la art. I, II, III, IV şi V, aferente anului 2002 şi anilor precedenţi, se efectuează potrivit actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse controlului.Art. VII(1)Disponibilităţile din anii precedenţi, inclusiv cele din anul 2002...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 noiembrie 2002 in M.Of. 821 din 13-noi-2002

Legea 349/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

...349 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelorParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 decembrie 2005 in M.Of. 1114 din 09-dec-2005