Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 889 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 541.823 acte

Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor - Republicare

...al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.Art. 28(1)Examenul de capacitate constă în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin probe scrise şi orale.(2)Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. La susţinerea probelor orale participă cel puţin 3 membri ai comisiilor prevăzute la......art. 27.(3)Probele cu caracter practic constau în soluţionarea de speţe şi întocmirea de acte judiciare, distincte pentru judecători şi procurori, în funcţie de specificul activităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 septembrie 2005 in M.Of. 826 din 13-sep-2005

Actiunea comuna 98/427/JAI/29-iun-1998 adoptată de către Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind bunele practici de asistenţă judiciară reciprocă în materie penală

...din 29 iunie 1998 adoptată de către Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind bunele practici de asistenţă judiciară reciprocă în materie penalăCONSILIUL UNIUNII EUROPENE,având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul K.3 alineatul......în materie penală din 20 aprilie 1959, celelalte convenţii în vigoare în acest domeniu şi proiectul de Convenţie de asistenţă judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene,întrucât este necesară continuarea îmbunătăţirii în practică a asistenţei judiciare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Codul Penal din 1968 CODUL PENAL

...La elaborarea proiectului s-a pornit de la prevederile Constitutiei tarii, a fost utilizat tot ceea ce s-a dovedit valoros in stiinta juridica romaneasca si in practica noastra judiciara, au fost consultate legislatia si literatura de specialitate din celelalte tari socialiste, precum......au fost reconsiderate institutiile existente, pe baza unei conceptii unitare, intemeiate pe principiile dreptului socialist, toate acestea contribuind la interpretarea si aplicarea corecta a normelor penale in practica judiciara. Sint in curs de elaborare proiectul codului de procedura penala, precum si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 1968 in B.Of. 79 bis din 21-iun-1968

Legea 64/1995 privind procedura reorganizarii si lichidarii judiciare

...autorizat, expert contabil sau licenţiat în studii economice ori juridice şi să aibă cel puţin 5 ani vechime în activitatea practică economică sau juridică.(2)Lichidatorul efectuează actele, operaţiunile şi procedurile dispuse de judecătorul-sindic.Subsecţiunea 3:Efectuarea lichidăriiArt. 98(1)În toate cazurile de lichidare judiciară, bunurile din averea debitorului vor fi lichidate cât mai avantajos şi cât mai repede. Dacă activitatea comercială a debitorului a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 1995 in M.Of. 130 din 29-iun-1995

Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor

...din cadre didactice din învăţământul juridic universitar acreditat.Art. 27(1)Examenul de capacitate constă în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin probe scrise şi orale.(2)Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază ale dreptului, organizarea judiciară şi Codul deontologic al magistraţilor. La susţinerea probelor orale participă cel puţin 3 membri ai comisiei prevăzute la art. 26......alin. (1).(3)Probele cu caracter practic constau în soluţionarea de speţe şi întocmirea de acte judiciare, distincte pentru judecători şi procurori, în funcţie de specificul activităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2004 in M.Of. 576 din 29-iun-2004

Decizia 9/2017 [R] pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: 1. dacă în sfera destinatarilor drepturilor acordate în temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare - forma iniţială a reglementării - este inclus numai personalul contractual ori sunt incluşi şi funcţionarii publici, respectiv funcţionarii publici cu statut special; 2. dacă noţiunea de ''funcţionar public'' la care face referire art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 173/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, include şi funcţionarii publici cu statut special

...arătând că, în speţă, normele legale privind acordarea voucherelor de vacanţă nu suportă interpretări diferite, aşa cum rezultă şi din practica judiciară de la nivelul instanţelor naţionale, iar chestiunea invocată nu este una nouă, situaţia neacordării voucherelor de vacanţă subzistând încă din......materie19. În urma solicitării adresate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţele naţionale au comunicat care este practica judiciară cu privire la chestiunile de drept în discuţie şi au transmis hotărâri judecătoreşti relevante.20. Curtea de Apel Bucureşti...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 2017 in M.Of. 246 din 10-apr-2017

Legea 58/1968 pentru organizarea judecatoreasca

...activităţii de judecată a instanţelor, îndeosebi în legătură cu aplicarea unitară a legii, precum şi cu orice alte probleme de practică judiciară.2.preşedintele Tribunalului Suprem poate dispune ca membri ai Tribunalului Suprem să studieze, la sediul instanţelor, practica judiciară.În îndeplinirea acestei dispoziţii, membrii Tribunalului Suprem pot:a)să examineze hotărîrile judecătoreşti definitive, lucrările de generalizare a practicii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 1968 in B.Of. 169 din 27-dec-1968

Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

...membru emitent care prevăd aplicarea măsurilor de clemenţă la care are drept persoana în cauză, în conformitate cu dreptul sau practica statului membru emitent, ce pot determina neexecutarea pedepsei.i)Autoritatea judiciară emitentă a prezentului mandat:Denumirea oficială: ...........................................................Numele reprezentantului său: .............................................Funcţia: ............................................................................Referinţa dosarului: ...........................................................Adresa: ............................................................................Nr. de tel: (prefixul ţării) (prefixul oraşului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iulie 2004 in M.Of. 594 din 01-iul-2004

Decizia 11/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia a II-a civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare a art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a lămuri dacă administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanţe bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termen legal, şi care sunt limitele acestei verificări, având în vedere şi faptul ca aceste creanţe sunt constatate printr-un act fiscal emis în regim de putere publică

...instanţa în procedura contenciosului administrativ fiscal, iar nu administratorul judiciar în cadrul procedurii insolvenţei.Totodată, s-a reţinut că în practica judiciară, sub imperiul vechii reglementări, dar care îşi păstrează actualitatea şi în prezent, după intrarea în vigoare a Legii nr. 85......volum III), a comunicat că la nivelul Secţiei judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat şi nu se verifică practică judiciară în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept care formează obiectul sesizării Curţii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2016 in M.Of. 436 din 10-iun-2016

Ordonanta urgenta 75/1999 privind activitatea de audit financiar - Republicare*)

...de pregătire profesională de specialitate în domeniu;f)activităţi de expertiză contabilă;g)activităţi de evaluare;h)activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare.(3)Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activităţile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective, după caz, şi a principiului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 august 2003 in M.Of. 598 din 22-aug-2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte