Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 78 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 537.885 acte

Avizul 843/2012 referitor la iniţiativa cetăţenească pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...AVIZ nr. 843 din 22 octombrie 2012 referitor la iniţiativa cetăţenească pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiAnalizând iniţiativa cetăţenească pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,CONSILIUL LEGISLATIV,În temeiul art. 2 alin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 noiembrie 2012 in M.Of. 773 din 16-noi-2012

Initiativa Legislativa din 2012 a cetăţenilor potrivit Legii nr. 189/1999, pentru promovarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

...INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ din 22 octombrie 2012 a cetăţenilor potrivit Legii nr. 189/1999, pentru promovarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul munciiPARTEA 1:Expunere de motive privind iniţiativa legislativă a cetăţenilor pentru promovarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 noiembrie 2012 in M.Of. 773 din 16-noi-2012

Legea 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...LEGE nr. 147 din 23 iulie 2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul munciiParlamentul României adoptă prezenta lege.Articol unic1.Alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2012 in M.Of. 509 din 24-iul-2012

Legea 62/2011 a dialogului social - REPUBLICARE

...Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012Art. 216Dispoziţiile prezentei legi referitoare la procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură civilă.TITLUL IX:SancţiuniArt. 217(1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 2012 in M.Of. 625 din 31-aug-2012

Decizia 5/2015 [A] referitoare la recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 38 şi art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare), cu referire la sintagma ''cheltuieli de personal'', în sensul dacă aceasta include şi salariile primite de medicul rezident pentru munca desfăşurată în perioada rezidenţiatului şi, pe cale de consecinţă, dacă drepturile salariale încasate pot fi restituite, în situaţia în care medicul rezident nu îşi respectă obligaţia asumată de a continua raporturile de muncă pentru o anumită perioadă cu spitalul în care a desfăşurat programul de rezidenţiat, în special în cazul în care o astfel de clauză ar fi prevăzută în actul adiţional la contractul individual de muncă

...art. 18 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 38 şi art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare), cu referire la sintagma "cheltuieli de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 aprilie 2015 in M.Of. 234 din 06-apr-2015

Decizia 122/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...DECIZIE nr. 122 din 16 februarie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas Valentin Zoltan
- judecător
Tudorel Toader
- judecător
Patricia
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 mai 2012 in M.Of. 294 din 04-mai-2012

Decizia 334/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii

...DECIZIE nr. 334 din 10 aprilie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Codul muncii
Augustin Zegrean
- preşedinte
Acsinte Gaspar
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 mai 2012 in M.Of. 358 din 28-mai-2012

Decizia 408/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) şi art. 40 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...DECIZIE nr. 408 din 3 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) şi art. 40 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2012 in M.Of. 507 din 24-iul-2012

Decizia 517/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...DECIZIE nr. 517 din 15 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuţă din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Ion Predescu
- judecător
Puskas
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iulie 2012 in M.Of. 522 din 27-iul-2012

Decizia 795/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...DECIZIE nr. 795 din 27 septembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 168 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Augustin Zegrean
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Lazăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 noiembrie 2012 in M.Of. 795 din 27-noi-2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Inainte