Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 23 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 541.823 acte

Ordinul 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.2.4.Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 şi actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.Instituţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 august 2008 in M.Of. 620 din 25-aug-2008

Prescriptii tehnice C10/1-2003/2003 ''Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune''

...şi, după caz, atelierele de proiectare proprii, stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax etc.);b)statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 decembrie 2003 in M.Of. 921 bis din 22-dec-2003

Prescriptii tehnice C4/1/2003 ediţia 1, ''Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune''

...sediul şi, după caz, atelierele de proiectare proprii (stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax);b)statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2003 in M.Of. 929 bis din 23-dec-2003

Prescriptii tehnice C12-2003/2003 privind cerinţe tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere şi recipiente-butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, ediţia 1

...sediul şi, după caz, atelierele de proiectare proprii (stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax);b)statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 februarie 2004 in M.Of. 97 bis din 02-feb-2004

Prescriptii tehnice C6-2003/2003 ''Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor metalice pentru fluide''

...şi, după caz, atelierele de proiectare proprii, stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax);b)statutul (actul constitutiv) al agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 decembrie 2003 in M.Of. 902 bis din 17-dec-2003

Prescriptii tehnice C11/2003 Cerinţe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termice -ediţia 1-

...este amplasat sediul şi, după caz, atelierele de proiectare proprii (stradă, număr, sector/judeţ, telefon, fax);b)statutul agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea (în copie);c)certificatul de înmatriculare a agentului economic la Registrul Comerţului (în copie);d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 2004 in M.Of. 75 bis din 29-ian-2004

Hotarirea 1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

...datele necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, conform codurilor CAEN şi/sau PRODROM.Art. 14Datele prevăzute în anexele la prezenta hotărâre se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, luându-se în considerare dinamica şi evoluţia datelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 ianuarie 2008 in M.Of. 26 din 14-ian-2008

Metodologie din 2005 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...primite de la Oficiul naţional al Registrului Comerţului şi al declaraţiilor pe proprie răspundere depuse de către plătitori, se va actualiza baza de date care conţine informaţiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).SUBSECŢIUNEA B2:Fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în cadrul compartimentului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2005 in M.Of. 698 din 03-aug-2005

Prescriptii tehnice C2/2003 Cerinţe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte -ediţia 1-

...tipurile şi parametrii instalaţilor pentru care se solicită autorizarea;b)acte agent economic (în copie):- statutul (actul constitutiv) agentului economic actualizat la zi, în care să fie precizat explicit domeniul de activitate (inclusiv codul CAEN aferent) pentru care solicită autorizarea;- certificat unic de înregistrare (CUI);c)organigrama agentului economic;d)lista lucrărilor efectuate anterior (pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 2004 in M.Of. 75 bis din 29-ian-2004

Procedura din 2010 DE SOLUŢIONARE a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

...al Registrului Comerţului şi a decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se va actualiza baza de date care conţine informaţiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).8.Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunţat de cel puţin două ori la opţiunea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 februarie 2010 in M.Of. 131 din 26-feb-2010