Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6433 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 526.343 acte

Codul Fiscal din 2003 CODUL FISCAL (Legea nr. 571/2003)

...din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;c)venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;d)venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil;e)venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;f)venitul obţinut de o persoană fizică......
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 decembrie 2003 in M.Of. 927 din 23-dec-2003

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ - Actualizat

...în cadrul acestei activităţi se soluţionează de către instanţele care au competenţa de judecată a proceselor şi cererilor în materie comercială, potrivit dispoziţiilor procedurale aplicabile în această materie.CARTEA VII:DISPOZIŢII FINALEArt. 721Dispoziţiile codului de faţă alcătuiesc procedura de drept comun în materie civilă şi comercială; ele se aplică şi în materiile prevăzute de alte legi în măsura în care acestea nu cuprind dispoziţii potrivnice.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 august 2002 in Brosura 1 din 15-aug-2002

Codul de Procedura Civila din 2010 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (Legea nr. 134/2010) - Republicare

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2012 in M.Of. 545 din 03-aug-2012

Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

...
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 iunie 2014 in M.Of. 466 din 25-iun-2014

Legea 31/1990 societăţilor - Republicare

...prin poştă, cu scrisoare recomandată, ataşându-se recipisa la dosar, sau prin agenţi ai oficiului registrului comerţului, ori în condiţiile Codului de procedură civilă.TITLUL III:Funcţionarea societăţilor comercialeCAPITOLUL I:Dispoziţii comuneArt. 65(1)În lipsă de stipulaţie contrară, bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea......mici sau ale asociaţiilor cu scop lucrativ din care provin.Art. 291Prevederile din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Codului comercial.Art. 292Societăţile cu participare străină înfiinţate până la data de 17 decembrie 1990 îşi vor putea continua activitatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2004 in M.Of. 1066 din 17-noi-2004

Codul Comercial din 1840 Codul Comercial din 1840

...CODUL COMERCIAL din 1 ianuarie 1840CONDICA de COMERCIUCARTEA I:PENTRU NEGOTIULU DE OBSTETITLULU I:PENTRU NEGUTIATORIArt. 1Negutatori suntu cati facu fapte de negotiu si...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 1839 in M.Of. 0 din 30-noi-1839

Codul Civil din 2009 Codul civil (Legea nr. 287/2009) - Republicare

...hotelierul are un drept de retenţie asupra bunurilor aduse de client, cu excepţia documentelor şi a efectelor personale fără valoare comercială.Art. 2136:Valorificarea bunurilorHotelierul poate cere valorificarea bunurilor asupra cărora şi-a exercitat dreptul de retenţie, potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă în materia urmăririi silite mobiliare.Art. 2137:Localuri asimilate hotelurilorDispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod......completările ulterioare, expresia «societate civilă profesională» se înlocuieşte cu expresia «societate profesională».- Art. 213La data intrării în vigoare a Codului civil, termenii şi expresiile din legislaţia civilă şi comercială în vigoare se înlocuiesc cu termenii şi expresiile corespondente din Codul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Legea 31/1990 privind societatile comerciale - Republicare

...prin poştă, cu scrisoare recomandată, ataşându-se recipisa la dosar, sau prin agenţi ai oficiului registrului comerţului, ori în condiţiile Codului de procedură civilă.Titlul III:Funcţionarea societăţilor comercialeCAPITOLUL I:Dispoziţii comuneArt. 65(1)În lipsă de stipulaţie contrară, bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea......mici sau ale asociaţiilor cu scop lucrativ din care provin.Art. 285Prevederile din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Codului comercial.Art. 286Societăţile cu participare străină înfiinţate până la data de 17 decembrie 1990 îşi vor putea continua activitatea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 ianuarie 1998 in M.Of. 33 din 29-ian-1998

Codul Comercial din 1887 CODUL COMERCIAL AL REGATULUI ROMANIEI

...CODUL COMERCIAL AL REGATULUI ROMÂNIEI din 16 aprilie 1887CARTEA I:DESPRE COMERCIU IN GENERALTITLUL I:DISPOSITIUNI GENERALEArt. 1In comerciu se aplica legea de fata. Unde ea nu dispune se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 1887 in M.Of. 31 din 10-mai-1887

Legea 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului - Republicare

...reprezentant al unei societăţi comerciale, potrivit art. 6 alin. (2) şi art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.(6)În situaţiile prevăzute la art. 149 din Legea nr. 31/1990, republicată, administratorul/lichidatorul are obligaţia de abţinere. În cazul neconformării, persoana interesată poate iniţia procedura recuzării, conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.(7)Înainte de desemnarea sa administratorul trebuie să facă dovada că......CAPITOLUL VI:Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 147Dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilităţii lor, cu cele ale Codului de procedură civilă şi ale Codului comercial român.Art. 148Cuantumul amenzii6) stabilite la art. 51 alin. (2) se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2004 in M.Of. 1066 din 17-noi-2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte