Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 3681 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 541.823 acte

Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009) - Republicare

...CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)*) - Republicare______*) În temeiul art. 220 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, Codul civil intră în vigoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2011 in M.Of. 505 din 15-iul-2011

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ - Actualizat

...declară imobile.Art. 490(1)Urmărirea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii imobilului, prevăzute de Codul civil.(2)Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul.Art. 491(1)Imobilul unui minor sau al unei......se va face prin osebită petiţie, după regulile stabilite pentru cererea principală.Art. 590Se vor aplica celelalte rânduieli ale Codului civil, privitoare la ofertele de plată şi la consemnaţii, cuprinse în art. 1114-1121 inclusiv, afară de alin. 8 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 august 2002 in Brosura 1 din 15-aug-2002

Codul de Procedura Civila din 2010 - Republicare

...după caz, dezbaterea fondului se desfăşoară în şedinţă publică, dacă legea nu prevede altfel.TITLUL PRELIMINAR:Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL I:Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilăArt. 1:Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă(1)Codul de procedură civilă, denumit în continuare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 2015 in M.Of. 247 din 10-apr-2015

Codul de Procedura Civila din 2010 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (Legea nr. 134/2010) - Republicare

...apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.TITLUL PRELIMINAR:Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civilCAPITOLUL I:Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilăArt. 1:Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă(1)Codul de procedură civilă, denumit în continuare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2012 in M.Of. 545 din 03-aug-2012

Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă - Republicare*)

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 aprilie 2015 in M.Of. 247 din 10-apr-2015

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURA CIVILA

...ea se va judeca conform art. 525 si urmatorii.Art. 566In privinta contractelor de inchiriere sau arenduire asupra lucrului adjudecat, se va urma conform dispositiunilor Codului Civil. Era in privinta platilor facute cu anticipatiune de catre chirias sau arendas se va......au transportat in alt loc fara consimtimentul proprietarului; si proprietarul conserva privilegiul seu pe aceste mobile, intru catu timp le a revendicat, conform art. 1730 din Codul Civil.Art. 611Lucrurile sub-locatarilor si sub-arendasilor, cari se vor afla in...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 1865 in M.Of. 200 din 11-sep-1865

Codul de Procedura Penala din 1936 CODUL DE PROCEDURA PENALA

...repararea daunelor materiale sau morale cauzate prin infracţiune, precum şi restituirea lucrurilor. Ea aparţine părţii vătămate sau acelor care, conform codului civil, au dreptul a o reprezenta.Acţiunea civilă se poate exercita deodată cu cea penală, înaintea aceloraşi instanţe, afară de cazurile......în faţa instanţelor civile, intentată mai înaintea acţiunii penale, instanţa penală este obligată să suspende judecata până la terminarea procesului civil.TITLUL II:CompetenţaCAPITOLUL I :Competenţa după materiiSECŢIUNEA I :Competenţa judecătoriilorArt. 13Judecătoriile judecă următoarele infracţiuni:1.În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 martie 1936 in M.Of. 66 din 19-mar-1936

Codul Civil din 1864 CODUL CIVIL, actualizat pana in 1997

...CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864 - actualizat pana in 1997Titlul preliminar:Despre efectele şi aplicarea legilor în genereArt. 1Legea......Cesionarul unui titlu executor nu poate urmari expropriatiunea decat dupa significatiunea*) facuta debitorului despre cesiunea titlului.
*) Notificarea, potrivit art. 1393 Cod civil.Art. 1834Adjudecarea nu se poate face decat dupa o sentinta definitiva in ultima instanta sau trecuta in putere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 ianuarie 1997 in Brosura din 01-ian-1997

Codul Penal din 1936 CODUL PENAL

...administra averea şi a dispune de ea, prin acte între vii. Ei sunt puşi sub curatelă, după formele prevăzute de codul civil, pentru numirea curatorilor până la liberare definitivă sau condiţionată.În timpul executării pedepsei, nicio sumă, niciun fel de ajutor, nicio......rezultând dintr-o infracţiune sau dintr-o hotărâre definitivă, privitoare la daunele cauzate prin infracţiuni, sunt supuse prescripţiei prevăzute de codul civil.TITLUL VI:InfracţiuneaCAPITOLUL I:Clasificarea infracţiunilorArt. 95Infracţiunile sunt crime, delicte şi contravenţii, după specia pedepsei prevăzute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 martie 1936 in M.Of. 65 din 18-mar-1936

Codul de Procedura Civila din 1865 CODUL DE PROCEDURA CIVILA - Republicare

...ce s-ar putea face inaintea judecatoriei, sau pentru ca sa se intareasca, sau pentru ca sa se anuleze aceste oferte si consemnatii, se va face prin osebita petitie, dupa regulile stabilite pentru cererea principala.Art. 590Se vor aplica celelalte randuieli......putea sa sechestreze si averea miscatoare care se afla in casa sau pe mosia lor, dar care s-a transportat in alt loc fara consimtamantul proprietarului, si proprietarul pastreaza privilegiul sau pe aceasta avere, intrucat timp a revendicat-o, potrivit art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 1993 in M.Of. 177 din 26-iul-1993
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte