Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1181 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 541.823 acte

Ordinul 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN

...de Statistică, este pus la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul INS, la rubrica Nomenclatoare statistice.
Sistemul de codificare al clasificării CAEN
Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:
- un prim nivel, constând în titluri identificate printr-un cod alfabetic (secţiuni);
- un al doilea nivel, constând în titluri identificate printr-un cod numeric de două cifre (diviziuni);
- un al
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2007 in M.Of. 293 din 03-mai-2007

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...juridice la registrul comerţului.PARTEA 571:Norme metodologice98.Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (3) şi (4) din Codul fiscal nu depun declaraţii trimestriale.99.Încadrarea în activităţile prevăzute la art. 34 alin. (4) din Codul fiscal este cea stabilită de Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN.100.În situaţia contribuabilului care încetează să existe ca persoană juridică în urma efectuării unei operaţiuni de fuziune prin absorbţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2004 in M.Of. 112 din 06-feb-2004

Legea 62/2011 a dialogului social

...la acest nivel. Se poate constitui din două sau mai multe unităţi care au acelaşi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumit în continuare cod CAEN.Companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile sau autorităţile publice pot constitui grupuri de unităţi dacă au în componenţă, în subordine ori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 mai 2011 in M.Of. 322 din 10-mai-2011

Ordonanta 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

...şi ca societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi cu obiect principal de activitate cercetarea - dezvoltarea - proiectarea, definit conform codurilor CAEN 73 şi 74, următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante:a) scutirea de plată a obligaţiilor bugetare restante la data...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 2004 in M.Of. 803 din 31-aug-2004

Legea 62/2011 a dialogului social - REPUBLICARE

...la acest nivel. Se poate constitui din două sau mai multe unităţi care au acelaşi obiect principal de activitate conform codului din Clasificarea activităţilor din economia naţională, denumit în continuare cod CAEN;Companiile naţionale, regiile autonome, instituţiile sau autorităţile publice pot constitui grupuri de unităţi dacă au în componenţă, în subordine ori...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 2012 in M.Of. 625 din 31-aug-2012

Hotarirea 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

...detaliere, insa trunchiul diviziunilor este neschimbat, pastrandu-se codificarea identica pentru a se asigura o cat mai larga identitate de coduri de la nivel de diviziune in jos.(2)DELIMITARI SECTORIALE ALE CLASIFICARII ACTIVITATILORCAEN permite clasificarea tuturor activitatilor in categorii, dar impune o serie de limitari si conventii care tin de natura bunurilor si......doar trei puncte de abordare:- in primul rand, aceasta clasificare raspunde obiectivelor economico-sociale asa cum sunt detaliate ele in CAEN, cu determinarea activitatii principale, pornind de la informatiile furnizate de unitati, care face posibila gruparea unor indicatori dupa criterii omogene...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 noiembrie 1997 in M.Of. 301 din 05-nov-1997

Hotarirea 1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale

...din ......... , în perioada ......... am verificat situaţia din teren, constatând următoarele:Unitatea a fost înregistrată la registrul comerţului cu nr. ....... , având codul unic de înregistrare nr. ..... , are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în condiţii speciale,|________________________|sediul în localitatea ........... , str. ......... nr. ....... , judeţul/sectorul......împuternicitului unităţii - responsabilul cu securitatea radiologică, domnul/doamna ............... , constatând următoarele:Unitatea a fost înregistrată la registrul comerţului cu nr. ...... , având codul unic de înregistrare nr. ...... , are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 septembrie 2003 in M.Of. 645 din 10-sep-2003

Ordinul 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme

...2.2.Domeniul de acreditareDomeniul de acreditare a verificatorilor de mediu este definit în conformitate cu clasificarea activităţilor economice (cod CAEN). Domeniul de acreditare este limitat de competenţa verificatorului de mediu şi ia în considerare amploarea şi complexitatea activităţii, după caz......evaluarea rezultatelor investigării incidentelor anterioare.ANEXA Nr. 8:DATELE DE ÎNREGISTRARECerinţe minime
Numele organizaţiei:
Adresa organizaţiei:
Persoana de contact:
Cod CAEN al activităţii:
Numărul de angajaţi:
Numele verificatorului de mediu:
Numărul acreditării:
Domeniul de acreditare:
Data următorului raport asupra mediului
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2004 in M.Of. 81 din 30-ian-2004

Ordinul 408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

...asigurări de sănătate şi certificate pentru conformitate cu originalul, prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină:- Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiinţare nr. ........ conform prevederilor legale în vigoare,- Codul unic de înregistrare nr. ...........,- Certificat de înscriere de menţiuni, cu evidenţierea reprezentantului legal şi a codurilor CAEN pentru toate categoriile de activităţi pentru care se solicită intrarea în contract cu casa de asigurări de sănătate,- Contul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2010 in M.Of. 207 bis din 01-apr-2010

Ordinul 265/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

...asigurări de sănătate şi certificate pentru conformitate cu originalul, prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină:- Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, actul de înfiinţare nr. ........ conform prevederilor legale în vigoare,- Codul unic de înregistrare nr. ...........,- Certificat de înscriere de menţiuni, cu evidenţierea reprezentantului legal şi a codurilor CAEN pentru toate categoriile de activităţi pentru care se solicită intrarea în contract cu casa de asigurări de sănătate,- Contul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2010 in M.Of. 207 bis din 01-apr-2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte