Rasfoire documente

Norme Tehnice din 2017 privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Norme Tehnice din 2017 privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Ordinul 80/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR şi a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Ordinul 1605/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Moara, judeţul Suceava, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Decizia 156/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Cornelia Feurdean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Decizia 155/2017 pentru exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Decizia 154/2017 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Bucura Ionescu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Decizia 153/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ramona Bogdana Creţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Decizia 152/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017

Hotarirea 41/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 99 din 03-feb-2017