Rasfoire documente

Lista din 2017 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Ordinul 147/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Ordinul 84/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în 3 unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Regulament din 2016 de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Ordinul 6145/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Decizia 151/2017 privind eliberarea domnului Petre Guran din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Decizia 150/2017 pentru numirea domnului Cristian-Ioan Videscu în funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Decizia 149/2017 pentru eliberarea domnului Florin-Daniel Şandru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Hotarirea 40/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Hotarirea 8/2017 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Hotarirea 7/2017 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017

Hotarirea 5/2017 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 96 din 02-feb-2017