Rasfoire documente

Ordinul 6156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Ordinul 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Ordinul 2353/2016 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Hotarirea 963/2016 privind aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare şi exploatare petrolieră, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ''Romgaz'' - S.A.

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Decizia 641/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Decizia 632/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017