Rasfoire documente

Ordinul 3114/2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.087/2016

publicat in M.Of. 88 din 31-ian-2017

Ordinul 592/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) ''Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare''

publicat in M.Of. 88 din 31-ian-2017

Ordinul 12/2017 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 88 din 31-ian-2017

Hotarirea 37/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 88 din 31-ian-2017

Hotarirea 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

publicat in M.Of. 88 din 31-ian-2017

Decretul 228/2017 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 88 din 31-ian-2017

Decizia 6/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

publicat in M.Of. 88 din 31-ian-2017