Rasfoire documente

Ordinul 1657/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Albota, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2017

Ordinul 1652/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2017

Ordinul 1610/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Mănăstireni din judeţul Cluj

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2017

Ordinul 1606/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moldoveneşti din judeţul Cluj

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2017

Ordinul 1151/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Buila-Vânturariţa, al siturilor Natura 2000 ROSCI0015 Buila-Vânturariţa, ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa şi al ariilor naturale protejate incluse în acestea

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2017

Decizia 618/2016 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (9) şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi art. 1.202 din Codul civil din 1864 şi art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 72 din 27-ian-2017