Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2017

Decizie din 2015 în Cauza Marius Iorga împotriva României

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2017

Ordinul 1218/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0188 Parâng şi ale ariilor protejate de interes naţional 2.800 Miru Bora, 2.803 Iezerul Latoriţa, 2.799 Căldarea Gâlcescu, 2.528 Cheile Jieţului şi 2.498 Piatra Crinului

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2017

Decizia 656/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2017

Decizia 654/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2017

Decizia 653/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2017

Decizia 652/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2017