Rasfoire documente

Rectificare din 2017 la art. I pct. 1 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.011 din 16 decembrie 2016

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Hotarirea 7/2017 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2017

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Norma 1/2017 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Norme Tehnice din 2017 privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Ordinul 81/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării sigiliilor speciale în cadrul regimului de tranzit unional/comun

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Ordinul 1599/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Munteni Buzău din judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017

Decizia 655/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 67 din 26-ian-2017