Rasfoire documente

Ordinul 81/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.922/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2017

Ordinul 6136/2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2017

Decizia 94/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2017

Decizia 93/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Claudia Georgescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2017

Decizia 92/2017 privind eliberarea domnului Lucian Constantin Mircescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2017

Decizia 91/2017 privind eliberarea domnului Andrei Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2017

Decizia 90/2017 pentru exercitarea unor atribuţii

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2017

Hotarirea 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2017