Rasfoire documente

Hotarirea 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului ''Eudoxiu Hurmuzachi'' pentru românii de pretutindeni

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Circulara 1/2017 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2016-23 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Ordinul 1168/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Decizia 89/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dan Popescu din funcţia publică de secretar general la Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Decizia 85/2017 privind eliberarea doamnei Georgeta Narcisa Lecuşanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Hotarirea 18/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Hotarirea 4/2017 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Hotarirea 3/2017 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Hotarirea 2/2017 privind bugetul Senatului pe anul 2017

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017