Rasfoire documente

Hotarirea 10/2017 privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Ordinul 210/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) ''Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA''

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Ordinul 5/2017 pentru stabilirea modului de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Ordinul 6142/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Ordinul 6140/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.194/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Ordinul 2378/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Decizia 647/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 470 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017