Rasfoire documente

Decizia 604/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 769 alin. (9) ultima teză din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Ordinul 1060/2016 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Parcului Naţional Cozia şi al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Decizia 60/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 9/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 8/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 7/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 6/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 5/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Hotarirea 4/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Decizia 633/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Decizia 592/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Decizia 591/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (5) şi (5^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Decizia 553/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 raportat la art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017