Rasfoire documente

Decizia 634/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 630/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Ordinul 22/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 57/2017 privind numirea domnului Liviu Cozmin Stoica în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 56/2017 privind numirea doamnei Lidia Manuela Onofrei în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 55/2017 privind eliberarea doamnei Gabriela Coman din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 54/2017 privind numirea domnului Viorel Ştefu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 53/2017 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela Scutea din funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 52/2017 pentru numirea domnului Rareş Trişcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 51/2017 pentru numirea domnului Ovidiu Aurelian Flori în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 50/2017 pentru eliberarea domnului Marcel Ioan Boloş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Decizia 635/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017