Rasfoire documente

Rectificare din 2017 în cuprinsul Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 septembrie 2016

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Hotarire din 2016 [A] în Cauza Cazan împotriva României

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Decizia 629/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 şi a celor ale art. 89 alin. (1) lit. e) raportat la art. 14 lit. b) teza finală din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Decizia 554/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Decretul 11/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017

Legea 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2017