Rasfoire documente

Ghid de finantare din 2016 a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Ordinul 2425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Ordinul 1243/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Decizia 617/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 4 fraza întâi teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Decizia 527/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Decizia 523/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Decizia 470/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017