Rasfoire documente

Decizia 1/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Decizia 1/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Lista din 2017 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Ordinul 2934/2016 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul programului ''Prima casă'', a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Decizia 1/2017 privind eliberarea doamnei Anca Păduraru-Niculescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Decretul 1/2017 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului şi desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Decizia 1/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Hotarirea 1019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017