Rasfoire documente

Ordinul 573/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Ordinul 401/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Circulara 3/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Dinu Lipatti

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Ordinul 147/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Decizia 34/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Decretul 397/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Legea 72/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Decretul 395/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Legea 70/2017 pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Decretul 394/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Legea 69/2017 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Decretul 391/2017 pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 291 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Legea 66/2017 privind abrogarea art. 291 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Decretul 389/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Legea 64/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Decretul 388/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017

Legea 63/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii unor structuri ale administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 273 din 19-apr-2017