Rasfoire documente

Decizia 349/2017 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Hotarirea 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Decizia 351/2017 privind numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Decizia 350/2017 pentru eliberarea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Decizia 348/2017 privind numirea prin mobilitate a doamnei Niculina Dobrilă în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Decizia 347/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Renga Radu în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Hotarirea 231/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Dobrilă Niculina din funcţia publică de prefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Hotarirea 230/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Hotarirea 154/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vâlcea de către domnul Marin Florian

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Hotarirea 153/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Renga Radu din funcţia publică de prefect al judeţului Vâlcea în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Decizia 702/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) şi art. 207 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Decretul 398/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017

Hotarirea 31/2017 privind validarea unui mandat de deputat

publicat in M.Of. 274 din 19-apr-2017