Rasfoire documente

Ordinul 29/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Ordinul 1232/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 345/2017 privind numirea doamnei Stana Simona Ţeighiu-Jurj în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 344/2017 privind numirea doamnei Carmelia Mariana Dragomir Bălănică în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 343/2017 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 342/2017 privind numirea doamnei Violeta Tudorie în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 341/2017 privind eliberarea domnului Petrescu-Marius Marin din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 340/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 339/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 338/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Lilian Onescu din funcţia publică de secretar general al Ministerului Mediului în funcţia publică vacantă de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 337/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gicu Iorga a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decizia 336/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mirela Popină a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Hotarirea 217/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decretul 382/2017 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decretul 381/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017

Decretul 380/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 262 din 13-apr-2017