Rasfoire documente

Decizia 493/2017 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării Autorităţii de Supraveghere Financiară acordate domnului Dan Odobescu pentru exercitarea funcţiei de director general al Societăţii de Asigurare Reasigurare City Insurance - S.A.

publicat in M.Of. 268 din 18-apr-2017

Ordinul 366/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Cociuba Mare, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 268 din 18-apr-2017

Ordinul 352/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Turceni, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 268 din 18-apr-2017

Hotarirea 228/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

publicat in M.Of. 268 din 18-apr-2017

Hotarirea 227/2017 privind suplimentarea bugetului Senatului şi bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017, a Sesiunii Anuale a Adunării Parlamentare NATO

publicat in M.Of. 268 din 18-apr-2017

Hotarirea 226/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 268 din 18-apr-2017

Hotarirea 225/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către domnul Şovăilă Cristian-Marian

publicat in M.Of. 268 din 18-apr-2017

Hotarirea 224/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dolj de către doamna Moise Simona

publicat in M.Of. 268 din 18-apr-2017

Hotarirea 223/2017 pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative care cuprind prevederi referitoare la taxe şi tarife

publicat in M.Of. 268 din 18-apr-2017