Rasfoire documente

Legea 61/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Decretul 374/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Legea 60/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Decretul 373/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Legea 59/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Ordinul 464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Ordinul 264/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Hotarirea 222/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia celebrării ''Zilele concurenţei în România - 20 de ani'', în perioada 17-18 mai 2017

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Hotarirea 221/2017 privind declararea anului 2017 ca ''Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz - 100''

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Hotarirea 220/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Hotarirea 219/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Decretul 379/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Decretul 378/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Decretul 377/2017 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Decretul 376/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ''Prima casă'', precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Legea 62/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ''Prima casă'', precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017

Decretul 375/2017 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 266 din 14-apr-2017