Rasfoire documente

Ordinul 347/2017 pentru aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea de proiecte proprii

publicat in M.Of. 265 din 14-apr-2017

Ordinul 345/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul naţional ''Tabere studenţeşti 2017'' şi alte activităţi privind segmentul studenţesc

publicat in M.Of. 265 din 14-apr-2017

Ordinul 325/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanţelor şcolare şi a Metodologiei privind organizarea taberelor pentru preşcolarii, elevii şi studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti

publicat in M.Of. 265 din 14-apr-2017

Ordinul 324/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 265 din 14-apr-2017

Ordinul 323/2017 pentru aprobarea Metodologiei şi a regulamentului de tabără pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă în centrele de agrement/bazele turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 265 din 14-apr-2017

Ordinul 322/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret

publicat in M.Of. 265 din 14-apr-2017

Ordinul 319/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Programului naţional ''Tabere studenţeşti'' 2017

publicat in M.Of. 265 din 14-apr-2017

Ordinul 305/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti

publicat in M.Of. 265 din 14-apr-2017

Hotarirea 216/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală

publicat in M.Of. 265 din 14-apr-2017

Hotarirea 215/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă

publicat in M.Of. 265 din 14-apr-2017