Rasfoire documente

Hotarirea 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor

publicat in M.Of. 253 din 12-apr-2017

Ordinul 581/2017 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017

publicat in M.Of. 253 din 12-apr-2017

Ordinul 421/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 253 din 12-apr-2017

Decizia 12/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 253 din 12-apr-2017

Decretul 370/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 253 din 12-apr-2017

Legea 56/2017 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 253 din 12-apr-2017

Decretul 359/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

publicat in M.Of. 253 din 12-apr-2017

Legea 54/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

publicat in M.Of. 253 din 12-apr-2017