Rasfoire documente

Lista din 2017 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Reghin în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 252 din 11-apr-2017

Ordinul 2641/2017 privind modificarea şi completarea reglementării tehnice ''Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor'', aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007

publicat in M.Of. 252 din 11-apr-2017

Decizia 521/2017 pentru stabilirea formei, conţinutului şi a modalităţii de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016

publicat in M.Of. 252 din 11-apr-2017

Ordinul 417/2017 privind modificarea şi completarea Cerinţelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007

publicat in M.Of. 252 din 11-apr-2017

Decretul 357/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

publicat in M.Of. 252 din 11-apr-2017

Legea 52/2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

publicat in M.Of. 252 din 11-apr-2017