Rasfoire documente

Decizia 3/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: ''atunci când o persoană comite, în aceeaşi împrejurare, una sau mai multe acţiuni care pot constitui elementul material conform enumerării din art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, având ca obiect material mai multe categorii de droguri, prevăzute în tabele diferite (de risc şi de mare risc), ne aflăm în prezenţa unui concurs de infracţiuni prevăzut de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 şi art. 2 alin. (2) din aceeaşi lege cu aplicarea art. 38 din Codul penal, sau a unei unităţi legale de infracţiuni sub forma infracţiunii continuate, prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ori a infracţiunii complexe prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (2) din Codul penal''

publicat in M.Of. 259 din 13-apr-2017

Hotarirea 1/2017 privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2016 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017

publicat in M.Of. 259 din 13-apr-2017

Norme Metodologice din 2017 de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

publicat in M.Of. 259 din 13-apr-2017

Ordinul M.25/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

publicat in M.Of. 259 din 13-apr-2017

Decizia 701/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 şi art. 141^1 din Codul penal din 1969, art. 50 şi art. 187 din Codul penal şi art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

publicat in M.Of. 259 din 13-apr-2017